villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa
Kategori

Äggfrysning

Vid nedfrysning av obefruktade ägg används så kallad vitrifieringsteknik. Tekniken innebär att äggen blixtsnabbt fryses ner till -196 grader med hjälp av flytande kväve. Runt 90 procent av de nedfrysta äggen klarar upptiningen och de ägg som överlever har i princip lika bra förutsättningar som färska ägg.

Frysta ägg ger cancerdrabbade kvinnor ökat hopp om barn

Kvinnor som insjuknar i cancer och behandlas med cellgifter riskerar att bli sterila. Tack vare en fertilitetsbevarande behandling på Akademiska sjukhuset, kan numera även kvinnor med akut leukemi, slippa ofrivillig barnlöshet och få…

Ny äggfrysningsmetod öppnar många möjligheter

Den nya tekniken för att frysa in obefruktade ägg har visat mycket bra resultat i ett flertal studier. När metoden sprids öppnas nu möjligheter för kvinnor som vill förlänga sin fertila period. Ett problem i vårt samhälle är att vi…

Fakta: Nedfrysning av obefruktade ägg

Vid nedfrysning av obefruktade ägg används så kallad vitrifieringsteknik. Tekniken innebär att äggen blixtsnabbt fryses ner till -196 grader med hjälp av flytande kväve. Runt 90 procent av de nedfrysta äggen klarar upptiningen och de ägg…

Basfakta om utredning och behandling

I Sverige finns det totalt sexton fertilitetskliniker varav tio är privata och resten är knutna till offentliga sjukhus. Om ni har gjort en fertilitetsutredning och är berättigade till behandling i offentlig regi får ni en remiss till en…