villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa
Kategori

Embryo- & dubbeldonation

Dubbeldonation innebär att både ägg och spermier är donerade till mottagaren och används vid en IVF behandling. Detta är lagligt sedan 1 januari 2019. Embryodonation är embryo som blivit över vid IVF och som legat nerfrysta och som doneras till mottagaren. Detta är också lagligt sedan 1 januari 2019 men har ännu inte genomförts i Sverige på grund av svårigheterna i regelverket.

Susannes berättelse

Det hela började någon gång i början av år 2000. Jag har alltid haft en stark längtan efter barn och nu började den kännas mycket påtaglig.