villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa
Kategori

Ensamstående

Barnlös och singel? Vilka möjligheter finns det för kvinnor och män att skaffa barn som singel? Idag är det möjligt för ensamstående kvinnor att få insemination av donerade spermier i Sverige. Det finns fler alternativ för barnlängtande ensamstående kvinnor än för ensamstående män.

Faderskapsutredningen oroar mig mer än förlossningen

Snart 35 år gammal hade Sanna ännu inte träffat någon att bilda familj med. Hon valde då att bli mamma på egen hand. Om allt går som det ska kommer Sanna att få ett barn i slutet av året. Men någon pappa kommer inte att finnas. Däremot…

Längtade bara efter barn, utan dröm om kärnfamilj

Johannas barnlängtan hade grott i 20 år, men först som nybliven singel bestämde hon sig för att försöka bli mamma. Tre insemineringar och en provrörsbefruktning senare blev hon gravid och födde Emma, idag tre månader.– Jag vet att jag…

Behandling utomlands

Ensamstående kvinnor kan få behandling på de utländska klinikerna. Många söker hjälp med donatorinseminering men även med IVF-behandling och äggdonation.Man väljer land beroende på vilken behandling man är i behov av. Ensamstående som…

38 år och singel, och en stark önskan att bli mamma

När villhabarn.se intervjuade Viveka Mellberg första gången hösten 2003 var det bara ett par månader kvar innan hon skulle föda sitt första barn. För att bli gravid hade hon åkt till Danmark och gjort spermieinsemination. Eftersom hon var…

Inseminationsresa till Danmark gjorde Viveka till mamma

Viveka Mellbergs första barn kom till med hjälp av insemination. Ett val hon aldrig har ångrat. Hon har aldrig upplevt att människor i hennes omgivning ifrågasatt hennes val, som innebär att Filip aldrig kommer få träffa sin pappa. Även om…

Krönika: Ensamstående kvinnor med barnlängtan

Hur ska de som längtar efter barn men inte hittat rätt man eller kvinna göra? Är det möjligt att skaffa barn ändå?Hur många kvinnor finns det inte som börjar närma sig fyrtio men ännu inte hittat någon att göra barn med? Att längta…

Fakta för ensamstående kvinnor

I Sverige har inte ensamstående heterosexuella eller ensamstående homosexuella kvinnor rätt till spermieinsemination på sjukhus. Däremot har lesbiska kvinnor som är partner eller sambo med en annan kvinna rätt till insemination.I…

Femmis

Frivilligt ensamstående mammor som fått, eller planerar barn genom assisterad befruktning med donator.Femmis, Frivilligt ensamstående mammor med insemination/IVF, är en ideell och obunden förening som bildades 2005. Idag har vi ett…