villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa
Kategori

Föreningar & Nätverk

I Sverige har vi patientföreningar och nätverk för personer som har sjukdomar eller diagnoser som kan påverka fertiliteten. Det finns också föreningar som samlar alla som har svårigheter att bli föräldrar. Fertility Europe är det europeiska organet för Europas patientföreningar, där du också hittar länkar till respektive lands förening.

Riksförbundet Ofrivillig Barnlöshet

Riksförbundet är patientförening för Sveriges ofrivilligt barnlösa och vänder sig till alla som på något sätt är drabbade av ofrivillig barnlöshet eller har intresse av ämnet. Förbundet arbetar med att stötta de som är ofrivilligt barnlösa,…

Endometriosföreningen

Endometriosföreningens mål är att stödja kvinnor med endometrios, sprida kunskap och information om sjukdomen och att verka för en bättre sjukvård.

FEMMIS

FEMMIS, Föreningen för frivilligt ensamstående föräldrar med donation, är en ideell och partipolitiskt obunden förening som bildades 2005. Föreningen består av personer i olika stadier av processen att bli föräldrar som ensamstående med…

Föreningen för Surrogatmödraskap

Föreningen för surrogatmödraskap är en ideell sammanslutning som arbetar med att sprida information om surrogatmödraskap som en väg till föräldraskap. Deras mål är att skingra myterna som omger ämnet, påverka opinion och politiker samt…

PCOS Sverige

PCOS Sverige startade som ett projekt 2017 av Maria som var trött på den okunskap som finns om PCOS, att inte få den hjälp man behöver och behöva googla sig till all information.

Spädbarnsfonden

Spädbarnsfonden är en religiöst och politiskt obunden ideell organisation. Till oss är alla välkomna, oavsett om barnet dog i magen, vid förlossningen eller som spädbarn.

Svenska Turnerföreningen

Svenska Turnerföreningen bildades 1990 och ska fungera som ett stöd och hjälp för medlemmarna. Föreningen ska bidra till att öka kunskapen hos vårdpersonal, barnomsorg och skola.