villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa
Kategori

IVF och ICSI

Vid IVF (provrörsbefruktning) sker befruktningen utanför kroppen. Kvinnans ägg och mannens spermier läggs tillsammans i en liten glasskål. IVF, in vitro fertilisering, betyder just befruktning i glas. Ni som par är de biologiska föräldrarna och några donatorer är inte inblandade.
 Om befruktningen lyckas förs embryot (det befruktade ägget) tillbaka till livmodern efter några dagar.
 Män som har väldigt få eller slöa spermier har goda chanser att bli biologiska pappor idag tack vare mikroinjektion eller ICSI (uttalas ”ixi”). Tekniken används i kombination med IVF och innebär att spermien förs in i äggcellen med hjälp av en tunn nål.

Att prata hjälper

Sarah och hennes man kämpade under många år med ofrivillig barnlöshet. Genom tiden av utredningar, IVF-försök och slutligen adoption fann hon sitt stöd i att prata med personer omkring henne.Till en början var det svårt att prata med…

Behandlingar på utländska kliniker

Svenska par, ensamstående kvinnor och samkönade par kan få behandling på de utländska klinikerna. Många söker sig utomlands då köerna i Sverige är för långa, då man redan använt sig av sina tilldelade försök, är ensamstående eller uppnått…

Vad finns det för hjälp?

Det finns hjälp att få. Har man väl genomgått en fertilitetsutredning och fått besked om vad det är som orsakar svårigheten att bli gravid. Då finns det en mängd metoder att tillgå. Svenska kliniker har hög kompetens när det gäller att…

Basfakta om utredning och behandling

I Sverige finns det totalt sexton fertilitetskliniker varav tio är privata och resten är knutna till offentliga sjukhus.Om ni har gjort en fertilitetsutredning och är berättigade till behandling i offentlig regi får ni en remiss till en…

Susannes berättelse

Det hela började någon gång i början av år 2000. Jag har alltid haft en stark längtan efter barn och nu började den kännas mycket påtaglig. Jag var då tjugoåtta år, gift sedan tre år tillbaka och mitt uppe i en treårig…

Oro påverkade inte resultat av provrörsbefruktning

Många kvinnor är stressade över att deras oro ska leda till att de inte blir gravida vid IVF-behandling. Men ny forskning visar att stress och oro inte påverkar resultatet av provrörsbefruktning. Förhoppningsvis leder resultatet till att…

Hur många IVF-behandlingar man ska orka?

Vem ska sätta gränserna för hur många IVF-behandlingar man ska orka gå igenom innan adoption är aktuellt?– Nuförtiden går ofta mycket tid i en studiecirkel åt till att stötta och trösta istället för att förbereda för adoption. Och det…

Adoption och IVF-behandling parallellt

– Vi ville få ett barn så fort som möjligt. Därför startade vi adoptionsprocessen parallellt med en IVF-behandling, berättar Gunilla Håkansson, mamma till tre adoptivbarn.Vi träffar Gunilla i familjens hem i Södra Sandby utanför Lund.…

Ingelas historia

Hej! Jag heter Ingela Johansson Rosander och jag är grundare av den här sajten, villhabarn.se. Sajten för er som längtar efter barn men inte lyckats bli föräldrar. Idén fick jag när jag själv satt i väntrummet och var förtvivlad över att…