villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa
Kategori

Klinikerna

Fakta om de svenska klinikerna

I Sverige finns det totalt nitton fertilitetskliniker varav tolv är privata och resten är knutna till offentliga sjukhus. Om ni har gjort en fertilitetsutredning och är berättigade till behandling i offentlig regi får ni en remiss till…