villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa
Kategori

Klinikerna

Patienttillfredsställelse

Hösten 2019 genomfördes KUPP-IVF för femte gången, en patientenkät som innehåller specifika frågor till IVF patienter.