villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa
Kategori

Missfall

Missfall är mycket vanligt och de flesta kvinnor drabbas någon gång. På fackspråk kallas missfall för spontan abort. Missfall är mycket vanligt och vanligare desto äldre kvinnan är. De flesta kvinnor drabbas någon gång. Många graviditeter avbryts dessutom redan innan de konstaterats. Kvinnan kanske inte ens märker missfallet utan tror att det är mensen som kommer några dagar senare än väntat eller att den bara är ovanligt riklig.

Nya rön om orsaker till missfall

Två missfall räknas som något normalt hos kvinnor som försöker skaffa barn. Fler än så brukar utredas, men hos hälften av kvinnorna hittas ingen orsak. Forskare försöker nu ta reda på om immunförsvaret eller livmoderslemhinnan kan bidra…

Mia har omvärderat livet efter åtta graviditeter

Drömmen om en stor familj har alltid funnits och tre barn var minimum. Idag är Mia lycklig över att hon har två friska pojkar, fem och sju år gamla, och försöker känna sig nöjd. Hon har omvärderat livet och inser att det inte var antalet…

Sorger och känslor efter missfall

Kvinnan kan ofta känna sig ensam i sorgen efter ett missfall. Hon och hennes man sörjer på olika sätt och människor i omgivningen förstår inte alltid vilken förlust det är för henne. De har kanske inte känt till att kvinnan var gravid…

Upprepade missfall ovanligt

När en kvinna haft minst tre missfall i följd talar man om upprepade missfall. – Detta är mycket ovanligt. Knappt 1 % av de par som försöker skaffa barn råkar ut för upprepade missfall, berättar överläkare Margareta Wramsby, som 2001…

Beskedet blir en chock

Berit Sjögren talar mycket om tid och tempo, om hur fort allting ska gå idag. Inte minst tekniken har drivit upp tempot. Detta påverkar också vården av kvinnor som får missfall. Med hjälp av ultraljud kan läkaren ställa diagnos redan…