villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa
Kategori

Oförklarad barnlöshet

Oförklarad barnlöshet

När man inte hittar någon bakomliggande orsak till barnlösheten används begreppet ”oförklarlig barnlöshet”. Ibland kan man inte hitta en förklaring till infertilitet – trots undersökningar och utredningar. Mannen kan ha normal…