villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa
Kategori

Patientupplevelse på svenska IVF kliniker

Q IVF är ett nationellt kvalitetsregister som drivs gemensamt av alla IVF kliniker i Sverige. Här kan man hitta behandlingsresultat samt patientupplevelser för de olika klinikerna.

“Syftet med registret är att kontinuerligt följa behandlingsresultat och eventuella medicinska risker för såväl IVF-barnen som de behandlade paren/kvinnorna och ge deltagande enheter underlag för deras utvecklings- och kvalitetsarbete. Registret utgör också en grund för vetenskapliga arbeten.” Källa: Q-IVF

Patienttillfredsställelse

Hösten 2019 genomfördes KUPP-IVF för femte gången, en patientenkät som innehåller specifika frågor till IVF patienter.