villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa
Kategori

Turners Syndrom

Turners syndrom har fått sitt namn av läkaren Henry Turner, USA, som i slutet på 1930-talet beskrev 7 unga kvinnor med låg produktion av könshormoner, kortvuxenhet och halsveck.

Turners Syndrom

Cirka 1 av 2500 levande födda flickor har Turnersyndromet. Vid Turners syndrom saknas hela eller delar av den X-kromosom som bär på anlag för utveckling av äggstockar, produktion av könshormon, pubertetsutveckling och längdtillväxt.

Svenska Turnerföreningen

Svenska Turnerföreningen bildades 1990 och ska fungera som ett stöd och hjälp för medlemmarna. Föreningen ska bidra till att öka kunskapen hos vårdpersonal, barnomsorg och skola.