Enkel IVF utan att vänta! – Copenhagen Fertility Center

Betalt samarbete med Copenhagen Fertility Center

Vi introducerar en helt ny form av fertilitetsbehandling!

Enkel IVF är en vidareutveckling av vår milda stimulering, detta för att få en skonsammare och lättillgänglig fertilitetsbehandling. Vi har under flera år vetat att konventionell stimulering med många hormoner ger fler ägg under IVF-behandling. Man har därför trott att ju fler ägg desto bättre resultat, och därför fått mer medicin.

Lär mer på Copenhagen Fertility Center

Om oss – Copenhagen Fertility Center

Copenhagen Fertility Center startade sin nuvarande verksamhet i mars 2004. Grunden till det som idag är Copenhagen Fertility Center startade redan 1981 som en forsknings- och behandlingsverksamhet vid Kromosomlaboratoriet på Rigshospitalet, Köpenhamn. Det var en liten grupp läkare, Jørgen Glenn Lauritzen, Suzan Lenz och Svend Lindenberg som genomförde de första forskningsförsöken. Försöken ledde till att det första provrörsbarnet i Danmark 1983.

Forskningsverksamheten blev mycket snabbt en integrerad del av utvecklingen av avancerad fertilitetsbehandling i Danmark, i nära samarbete med först Köpenhamns universitet, men även Fertilitetskliniken Ciconia och forskningsenheten i Symbion. Denna utveckling resulterade med en samling av alla aktiviteter i det vi idag känner som Copenhagen Fertility Center och Skodsborg Fertility Clinic.

Läs mer på Copenhagen Fertility Center

Länk till Youtube, Copenhagen Fertility Center

IVFfertilitetskliniker
Comments (0)
Add Comment