Browsing category

Community

Här hittar du information om grupper, appar och poddar. Platser där du kan möta andra i samma situation och utbyta tankar, känslor och erfarenheter.

Samhörighet med någon, med en grupp eller en rörelse är enligt Abraham Maslow av stor betydelse för psykiskt välbefinnande, möjlighet till personlig utveckling och är ett grundläggande behov hos människor.

* Abraham Maslow – en av våra största forskare inom motivation och skapare av Maslows behovstrappa