Browsing category

Vad finns det för hjälp?

När man konstaterats ofrivilligt barnlös så behöver man hjälp och stöd. Det finns olika vägar att välja beroende på vad det är som orsakar svårigheten att bli gravid, Här listar vi de behandlingar och de vägar till barn som är vanligast vid ofrivillig barnlöshet och några som inte är så vanliga idag men kanske blir det i framtiden.
En stor hjälp är också att möta andra som är i samma situation, antingen på sociala media eller vid fysiska möte, beroende på var i processen man befinner sig. Lista på föreningar, organisationer och grupper hittar du under rubriken ”Gemenskap” i huvudmenyn.