Browsing category

Varför blir det inga barn?

Enligt WHO (världshälsoorganisationen) är infertilitet en sjukdom. Definitionen av infertilitet är att man inte lyckats bli gravid efter 12 månaders regelbundet oskyddat sex.

Infertilitet kan vara primär eller sekundär. Primär infertilitet är när en graviditet person aldrig varit gravid. Sekundär infertilitet är när en person varit gravid minst en gång tidigare.

Här tar ni upp några orsaker till varför det kan vara svårt att bli gravid.