villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Klinikerna

Svenska IVF-kliniker

I Sverige finns det totalt nitton fertilitetskliniker varav tolv är privata och resten är knutna till offentliga sjukhus. Lista på svenska IVF-kliniker

Utländska kliniker

Många söker sig utomlands då köerna i Sverige är för långa, då man redan använt sig av sina tilldelade försök, är ensamstående eller uppnått för hög ålder för att få behandling i Sverige. Man söker hjälp med spermieinsemination, äggdonationsbehandling och IVF-behandling. Lista på utländska kliniker