villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa
Månadsarkiv

oktober 2012

Väntrum

När det efterlängtade barnet inte kommer och alla strävanden verkar förgäves, drar sig Bea allt längre bort från sina sociala sammanhang. Inte ens den älskade som skulle bli barnets far får plats i hennes ensamma väntrum. Så möter hon, mitt…