villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa
Kategori

Föreningar, Organisationer & Nätverk

Det finns flera föreningar, organisationer och nätverk för dig som längtar barn, beroende på i vilken situation du är i.

Fertility Europe är det europeiska organet och en paraplyorganisation som samlar Europas patientföreningar.  På deras hemsida hittar du länkar till de länder som har patientföreningar.

Adoptionsförmedlingar

Adoption kan vara ett sätt att ge ett barn en ny familj. I Sverige har vi idag två adoptionsförmedlingar. Barnets bästa ska vara vägledande i alla delar av det internationella adoptionsarbetet.

PCO-S nätverk

PCO-S Nätverk startade som ett projekt 2017 av Maria som var trött på den okunskap som finns om PCOS, att inte få den hjälp man behöver och behöva googla sig till all information.

Riksförbundet Ofrivillig Barnlöshet

Riksförbundet är patientförening för Sveriges ofrivilligt barnlösa och vänder sig till alla som på något sätt är drabbade av ofrivillig barnlöshet eller har intresse av ämnet. Förbundet arbetar med att stötta de som är ofrivilligt barnlösa,…

Endometriosföreningen

Endometriosföreningens mål är att stödja kvinnor med endometrios, sprida kunskap och information om sjukdomen och att verka för en bättre sjukvård.

FEMMIS

Föreningen består av personer i olika stadier av processen att bli föräldrar som ensamstående med hjälp av assisterad befruktning med donator. 

Föreningen för Surrogatmödraskap

Föreningen för surrogatmödraskap är en ideell sammanslutning som arbetar med att sprida information om surrogatmödraskap som en väg till föräldraskap. Deras mål är att skingra myterna som omger ämnet, påverka opinion och politiker samt…

Spädbarnsfonden

Spädbarnsfonden är en religiöst och politiskt obunden ideell organisation. Till oss är alla välkomna, oavsett om barnet dog i magen, vid förlossningen eller som spädbarn.