villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

FEMMIS

FEMMIS, Föreningen för frivilligt ensamstående föräldrar med donation, är en ideell och partipolitiskt obunden förening som bildades 2005. Föreningen består av personer i olika stadier av processen att bli föräldrar som ensamstående med hjälp av assisterad befruktning med donator. 

I FEMMIS finns möjlighet att få råd och stöd. Ta del av information och känna tillhörighet och gemenskap med andra i samma situation. Föreningen kan fungera som ett stöd genom hela processen. Från den första tidens funderingar till de senare frågorna om hur det är att leva som ensamstående med barn. FEMMIS fungerar som ett nätverk för medlemmarna och deras barn. Föreningen har ett diskussionsforum på medlemssidan där medlemmarna delar med sig av råd, stöd, uppmuntran, erfarenheter och personliga berättelser till varandra. Förutom kommunikationen på diskussionsforumet ordnar föreningen regelbundet träffar på olika ställen i landet. På träffarna kan medlemmar, med eller utan barn, mötas för att lära känna varandra, skapa kontakter, utbyta erfarenheter och umgås.

FEMMIS styrelse och många enskilda medlemmar arbetar aktivt med att skapa opinion och sprida information om vårt sätt att bli föräldrar. Opinionsarbetet bedriver  både genom direkt kontakt med politiker och organisationer och genom att synas i media och debatter.

FEMMIS intresserar sig för och tar del av både svensk och internationell forskning som rör vår och våra barns situation. Vi bidrar även själva genom att medlemmar ställer upp på intervjuer av forskare som ur olika perspektiv intresserat sig för vårt sätt att bilda familj.

FEMMIS arbetar även med att ta fram informationsmaterial till myndigheter och institutioner som t.ex. familjerätten, MVC/BVC, gynekologer och förskolor/skolor/fritidshem. Syftet är att informera om vår och våra barns situation i syfte att få ett smidigt bemötande.

Källa: www.femmis.se
Facebook.com/Femmis
Instagram: @femmis_se

Fler atiklar inom samma ämne

Det går inte att kommentera.