villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa
Tagg

Donator

Utländska IVF klinker

Vilken är Europas respektive världens bästa fertilitetsklinik? Det enkla svaret är: "Det beror på!"

Storkkliniken i Köpenhamn i konkurs

Storkkliniken i Köpenhamn har varit en väldigt omtyckt klinik för många svenskar, speciellt svenska singelkvinnor som åkte dit för behandling innan det blev möjligt för ensamstående att få spermiedonation i Sverige, 2016. Tyvärr har…

Biopappan

Biopappan är en bok för unga vuxna av författaren Daniel Jaktlund. Boken handlar om hur en familjehemlighet kastar omkull 16-åriga Moas liv – hennes föräldrar har fått hjälp av en anonym donator för att hon skulle bli till. Vem är hon nu? 

Äggdonation

Äggdonation blev lagligt i Sverige genom en lagändring som godkändes i riksdagen och trädde kraft 1 januari 2003. Äggdonation är idag en effektiv barnlöshetsbehandling för kvinnor som inte har fungerande ägg.  

Mitt liv med Turners Syndrom

Fjorton år gammal fick jag beskedet att jag har Turners Syndrom. Skolsköterska hade fattat misstankar att något inte stämde eftersom jag var relativt kort och inte heller hade tillstymmelse till pubertet.  

Donor Child – a child of love

I share my story of being a donor child, how it has impacted my life, my parents' involuntary childlessness, and how we have dealt with donor conception in my family.

FEMMIS

Föreningen består av personer i olika stadier av processen att bli föräldrar som ensamstående med hjälp av assisterad befruktning med donator. 

Turners Syndrom

Cirka 1 av 2500 levande födda flickor har Turnersyndromet. Vid Turners syndrom saknas hela eller delar av den X-kromosom som bär på anlag för utveckling av äggstockar, produktion av könshormon, pubertetsutveckling och längdtillväxt.