villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa
Kategori

Efterlysningar

När vi blir kontaktade av journalister och forskare lägger vi in efterlysningarna här med länkar till mer information och hur man tar kontakt med ansvariga.
Är du intresserad eller vill veta mer, hör du av dig direkt till kontaktpersonen som är namngiven.

Har du använt icke-biomedicinska behandlingsmetoder?

Just nu pågår en studie vid Uppsala universitet om (in)fertilitet och icke-biomedicinska behandlingsmetoder. Exempelvis akupunktur, yoga, fertilitetscoaching, örtmedicinsrådgivning, kostillskottsrådgivning, digitala fertilitetsappar,…

Efterlysning!

Har du upplevt ofrivillig barnlöshet till följd av kraftig övervikt eller är du en kvinna med normalvikt som tidigare fött barn? Är du mellan 20-38 år och vill vara med i en forskningsstudie om ofrivillig barnlöshet och kraftig övervikt?

Efterlysning!

Studien syftar till att utvärdera behandlingsmetoder för att förbättra blodsockerreglering och livskvalitet hos kvinnor med PCOS och att ge ökad kunskap om orsaken till PCOS relaterade symptom.