villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa
Kategori

Vad kan jag själv göra?

Ofta ställer man sig frågan:
– Vad kan jag själv göra för att öka mina chanser att bli gravid?

I forum för barnlängtare kan man läsa om behandlingar, kosttillskott, alternativmedicin och livsstilsråd. En del råd är väl beprövade medan andra är det inte. Här tar vi upp några vanliga frågor om akupunktur, zonterapi, homeopati, livsstilsråd.

Det kan också vara skönt att få prata med någon utomstående och här har vi mer information om samtalstöd. 

Hälsokontroller via blodprov

Medisera erbjuder hälsokontroller via blodprov som är enkla och smidiga att genomföra. Medisera kan hjälpa dig att få en omfattande bild av din hälsa genom att analysera olika blodvärden.

Den osynliga sorgen i skuggan av Mors dag

Sista söndagen i maj är det Mors dag - en dag som är känsloladdad, särskilt för de som kämpar för att bli mamma eller som inte har någon mamma att fira. En dag som hamnar i skuggan av Mors dag är ofrivilligt barnlösas dag som infaller dagen…

Julen – en tid med blandade känslor

Julen är en tid som ofta innebär att träffa familjen och inte sällan att barnen är i fokus. För många blir även julen en påminnelse om att ännu ett år har gått och - ännu en jul utan barn.

Akupunktur vid infertilitetsbehandling

Inom den kinesiska läran talar man om den holistiska filosofin. Man ser på människan som en organiserad kropp där sjukdomar kan synas och yttra sig genom organ och kroppens meridianer.

Homeopati

Det finns observationsstudier och placebokontrollerade studier som visar att homeopati fungerar men få studier med ett större urval som undersökt homeopati som behandling vid barnlöshet.

Zonterapi/Reflexologi

Enligt zonterapin delas kroppen in i olika zoner och vid obalans reagerar zonpunkterna för respektive organ med att ömma. Områdena kallas reflexzoner eftersom varje del av kroppen återspeglas direkt i en zon på foten.