villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Akupunktur vid infertilitetsbehandling

Text: Anna Demert, Foto: Press

Enligt kinesisk medicin beror infertilitet på obalans i olika organsystem och att det finns en stark koppling mellan reproduktiva systemet, sinnet och känslorna. Både för kvinnor och män. När det kommer till infertilitet är det oftast kvinnor som väljer att prova akupunktur även om det holistiska synsättet och människors mående berör båda könen. 

Man skiljer på österländsk och västerländsk akupunktur där akupunktörer, med minst tre års utbildning i traditionell kinesisk medicin, TKM, får kalla sig akupunktörer samt den västerländska grundutbildningen i akupunktur som i Sverige kallas för skol-medicinsk behandling. Enligt Socialstyrelsen handlar det om legitimerad personal såsom läkare, sjukgymnaster och barnmorskor som behandlar smärta, mobilitetsproblem och illamående. Österländsk akupunktur och traditionell kinesisk medicin innefattar också behandlingar av andra tillstånd, vilka räknas som alternativmedicin och får inte utföras av legitimerad vårdpersonal. 

I Sverige utförs årligen hundratusentals akupunkturbehandlingar utanför landstinget för olika behov. Numera finns det studier gjorda på akupunktur även om det i Sverige endast finns ett fåtal. Forskning som håller god kvalitet är både tidskrävande och kostsam men Svenska Akupunkturförbundet strävar efter mer forskning inom området. För att detta ska bli möjligt förutsätts att allmänna medel tillgängliggörs, liksom tillgång till donationer från privata givare. 

Holistiska filosofin, helhetens filosofi.

Även om man inte vet dem exakta mekanismerna bakom effekten av akupunktur så tyder mycket på att de tunna nålarna på 0,3 mm, som man sätter på specifika punkter på kroppen, faktiskt påverkar nervsystemets elektrokemiska samspel. Exempelvis så utsöndras hormonet endorfin vilket påverkar vårt välmående och ger en smärtstillande effekt. Andra kroppsfunktioner som blir påverkat av akupunktur är bland annat lymf-och blodflödet samt immunförsvaret. Man talar om att akupunktur har inverkan på kroppens jämvikt av homeostas och att orsaken till symtomen behandlas med akupunktur. Det gör att kroppen själv sedan läker och gör nödvändiga justeringar för att återfå sin balans. 

Inom den kinesiska läran talar man om den holistiska filosofin, helhetens filosofi. Man ser på människan som en organiserad kropp där sjukdomar kan synas och yttra sig genom organ och kroppens meridianer. Kroppens meridianer kallas de linjer som förbinder kroppens punkter som hör till samma organ eller funktion. I meridianerna finns det en ström av energi. Genom att stimulera akupunkter och meridianer med nålar återskapas balansen och patienten befrias från sjukdom. 

AKUPUNKTUR KAN LINDRA SYMTOM 

Elisabet Stener-Victorin, Professor i Reproduktionsfysiologi vid Institutionen för fysiologi och farmakologi på Karolinska Institutet, har tidigare forskat kring sambandet akupunktur och PCOS, Polycystiskt ovariesyndrom.
Fotograf: Stefan Zimmerman


PCOS är den vanligaste hormonella rubbningen hos kvinnor i fertil ålder och beror på ökad aktivitet av testosteron. Symtom på PCOS innebär att kvinnan har för många äggblåsor på ena eller båda äggstockarna och samtidigt ofta mycket testosteron i kroppen. Detta utreds genom hormonprover och ultraljud av äggstockarna. 

Idag fokuserar Elisabet Stener-Victorin sin forskning på denna problematik men i hennes studie ”Akupunktur ökar inte fertiliteten hos kvinnor med PCOS” visar dock studierna på att akupunktur kan lindra PCOS-relaterade symptom och hormonnivåer samt även förbättra deras glukosmetabolism. Dock visar resultaten i denna studie på att hormonstimulering är avsevärt mycket bättre än akupunktur. 

− När det gäller fertilitetsbehandling skulle jag vilja säga att det finns inga evidens att det skulle öka chansen att bli gravid. Dock känner många att de mår bra av behandling och känner sig mindre stressade, säger Elisabeth Stener-Victorin. 

AKUPUNKTUR FÖR INFERTILITET 

Kropp, knopp och själ hänger samman och obalans i kroppsorganen, de reproduktiva systemet, sinnet och känslorna kan orsaka ägglossningsstörning, äggledarskada, spermieavvikelse eller andra oförklarliga symtom. 

Akupunkturbehandling kan förbättra cirkulationen i livmoderns kärl, stärka ägglossning och gulkroppshormon, vilket kan göra att akupunkturbehandling i samband med IVF ökar chanserna att bli gravid och minskar risken för missfall. Enligt akupunktörer som är medlemmar i Svenska Akupunkturföreningen har man erfarit att upprepade behandlingar gett en förbättrad genomblödning till äggstockarna och livmodern vilket i sin tur kan tänkas påverka livmoderslemhinnans mottaglighet. Hos män hjälper akupunktur att lösa blockeringar i bukhålan och därmed förbättra cirkulationen till könsorganen vilket förbättrar antalet spermier och dess kvaliteten samt mobiliteten. 

Kinesisk medicinsk terminologi

Några av de kinesiska variationerna på infertilitet hos kvinnor enligt kinesisk medicinsk terminologi är: 

– njursvaghet – grundstenarna för alla organs vitalitet, när njurarna försvagas av ålder, läkemedel och andra orsaker, försvagas också förmågan till fertilitet. 

– blodbrist – kroppssvaghet och förminskad mängd av blod i områden viktiga för fertilitet, såsom äggstockar, livmoder, kan bero på problematiska menstruationer, kostvanor, viktproblem 

– leverstagnation – stress i det moderna samhället leder till att levern blir stagnerad och hämmar funktioner där levern upprätthåller ett bra flöde av blod och energi till området runt livmoder /äggstockar  

– kall livmoder – uppstår vid nedkylning av området genom att inte klä sig bra vid kyla och fuktigt klimat, samt för mycket kall och rå mat. 

Osunda kostvanor, övervikt , stort sockerintag , fet mat påverkar också kroppens funktioner (gäller även män). 

Generellt, menar Sveriges TKM-akupunktörer, att akupunktur stärker kroppens immunförsvar och minskar den känslomässiga stressen. Det lindrar även biverkningar av läkemedel som används under IVF-programmet. En mer avslappnad kvinna kommer att uppleva mindre eller förhindra kontraktioner i uterus, vilket förbättrar implantationsfasen. Mannen är lika viktig i akupunkturbehandlingen då spermiens kvalité är av stor vikt. Orsakerna är även här olika, till exempel kosten, mediciner och stress. Likväl, om det är mannen som främst söker är det önskvärt att kvinnan behandlas. 

SVENSKA AKUPUNKTURFÖRBUNDET 

Svenska Akupunkturförbundet är ett rikstäckande yrkesförbund för akupunktörer verksamma enligt traditionell kinesisk medicin, TKM, i Sverige. För att hitta välutbildade akupunktörer som följer etiska riktlinjer, EU-regler, har patientförsäkring, och så vidare, för denna typ av alternativ behandling finns ett medlemsregister där man kan hitta sin närmaste akupunktör. En av dessa medlemmar är Per Drewes som tog sin akupunkturexamen 1996. Sedan dess äger och driver han Gefle Akupunktur.

När i en fertilitetsbehandling ska man påbörja akupunkturbehandling? 

Det skadar inte om patienten kommer i god tid inför en IVF-behandling då andra besvär utöver fertilitet kan vara viktiga att hjälpa till med. Besvär som kan ha en negativ effekt på resultatet, då tänker jag bland annat på sömnbesvär, mag- och tarmbesvär, stressproblem, menstruella störningar. Med andra ord det mesta som kan besvära patientens hälsa. Det är önskvärt att man hinner ge patienten tio till 15 behandlingar innan återföring. Då har man haft relativt god tid att påverka patienten.  

Hur ofta ska man få akupunkturbehandling? 

En till två gånger i veckan är lämpligt men det kan variera från fall till fall. 

Kan akupunktur vara farligt? 

Nej. Akupunktur är i princip helt ofarligt om man vänder sig till en välutbildad akupunktör, ibland kan något minde hematom uppstå (blåmärke /svullnad) och viss trötthet kan vara en reaktion då blodsockernivån dippar efter behandling hos vissa individer. Därför är det bra att ha ätit något innan varje behandling.  

Vad är det som gör att akupunktur kan öka möjligheterna för att en fertilitetsbehandling ska lyckas? 

Ska man se det rent västerländskt och på den forskning som finns till dags dato (Kina undantaget då deras forskning inte alltid ses som pålitlig av västerländsk expertis) så tycks akupunktur ha en hormonreglerande effekt och att blodcirkulationen till äggstockar och livmoder ökar/förbättras. Sedan kan man diskutera mer i TKM-terminologi, men då blir det i princip obegripligt för andra än de med TKM-utbildning och TKM-perspektiv att förstå.

Ska man kombinera akupunktur med något för att öka sina chanser att bli gravid?  

Man bör vara väldigt restriktiv med kaffe och smärtstillande läkemedel såsom Ipren och Voltaren. Givetvis är en god kosthållning och livsstil bra där man får i sig bra med näring och regelbunden motion. Folsyra är viktigt att ha bra nivåer av och stress är inget som förbättrar möjligheterna. Därför kan akupunktur vara en mycket god hjälp liksom yoga och annan liknande aktivitet. 

Är det någon skillnad för kvinnor respektive män när det kommer till akupunktur och infertilitet? 

Väldigt sällan kommer det män till mottagningen för hjälp. Även om man idag ser att männen ofta kan vara en faktor till att par är drabbade av barnlöshet. Det skiljer sig åt enligt TKM-teorier, men det finns vissa studier idag som visar på ökad rörlighet hos spermier och ökad kvalitet. Dock finns inte mycket forskning att tillgå, så osäkerheten är stor. 

Hur ofta söker kvinnor respektive män hjälp hos er? 

Det är väldigt olika. Vissa år kan det vara tio till 20 kvinnor som kommer, ibland betydligt färre. Ofta kommer dem som inte lyckas på sitt första eller andra IVF-försök och som vill försöka förbättra sina odds. Män kommer som sagt nästan aldrig. 

Något annat du vill tillägga?

Vi som akupunktörer har ju ingen som helst möjlighet att forska runt sånt här. Men förbundet försöker sammanställa erfarenheter och resultat inom olika områden. Även WHO har en hel del sammanfattad information. Bland annat en websida där TKM-experter har samlat egen evidensbaserad information finns att hitta på Evidence Based Acupuncture (https://www.evidencebasedacupuncture.org).  

Källor: 
akupunkturforbundet.se 
akupunkturbarnloshet.se 
fertilitetidag.se  
qi-niken.se  
gefleakupunktur.com 
1177.se  

Fler atiklar inom samma ämne

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.