villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Psykologer i Sverige – inriktade på barnlängtan och barnlöshet

Nedan finns en lista på psykologer som har erfarenhet av att arbeta med målgruppen ofrivilligt barnlösa. (Listan fylls på efterhand)

Digitala möte

Linda Wiik, lindawiik.se

Linda:
Jag är legitimerad psykolog och har min grund både i den psykodynamiska och den kognitiva beteenden terapin. Som en av tre svenskar är jag också utbildad av Paul Gilbert och certifierad i Compassionfokuserad Terapi. Jag har en bred erfarenhet av de flesta svårigheter som kan uppstå i livet. Mina specialområden är bland annat: Ofrivillig barnlöshet, Ångest, Depression, Låg självkänsla, HSP (Högsensitiv personlighet). Alla typer av svårigheter att hantera känslor inom dig eller i relationer.


Linköping

Marie Blom, Blompsykologi, Finns även möjlighet till digitala möte

Marie:
Jag är legitimerad psykolog med mottagning digitalt och i Linköping. Individuella kontakter anpassas efter dina önskemål och möjligheter. Det är viktigt för mig att skapa en välkomnande miljö där det är lätt att känna sig förstådd. Även du som kanske tidigare inte har haft kontakt med psykolog eller är tveksam till om det är rätt för dig ska kunna känna dig trygg och bra bemött. Vanligt är allt från samtal varje vecka, till enstaka gånger per termin. I slutet av första samtalet gör vi en plan för eventuell fortsatt kontakt.


Linköping

Johanna Lindegaard, Midvinterljus, Finns även möjlighet till digitala möte

Johanna:
Jag är legitimerad psykolog med erfarenhet av att arbeta med personer som har barnlängtan. Jag erbjuder känslofokuserad behandling med utgångspunkt i ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) som är en psykodynamisk korttidsbehandling. I terapin lägger vi stor vikt på att skapa ett tryggt utrymme där vi tillsammans kan identifiera och utforska vad som skapar de symtom och svårigheter du upplever för att skapa en ökad förståelse. Samtidigt ligger fokus ofta på att stärka kapaciteten att möta känslor samt att utveckla en mer medkännande och stabil kontakt med sitt känsloliv för att skapa mer frihet och autenticitet i livet.


Malmö/Limhamn

Anne Fischer, Fischer Psykologi

Anne:
Jag är utbildad i såväl psykodynamisk terapi (PDT) som kognitiv beteendeterapi (KBT). I mitt arbete som psykolog har jag en relationell och affektfokuserad förståelse av människan, vilket innebär att mitt arbete fokuserar på känslornas roll i hur olika svårigheter skapas och upprätthålls men också hur vi kan förstå och förändra. Mitt arbete genomsyras av lyhördhet, engagemang och ett genuint intresse för människan framför mig och hur vägen genom och ut ur svårigheter kan möjliggöras. Jag har även en förståelse för ofrivillig barnlöshet och välkomnar dig som är i denna situation.


Malmö

Jernett Karensen, Jernett Karensens psykologmottagning

Jernett:
Jag är leg. psykolog. Utbildad i KBT vid Köpenhamns universitet (aukt. psykolog i Danmark också) och är vidareutbildad i Compassionfokuserad terapi vid Derby Universitet, England samt emotionsfokuserad parterapi. Jag har under många år arbetat med fertilitetsproblematik med både par och enskilda och har även gjort screening för äggdonation och äggdonatorer för fertilitetskliniker. Jag bedriver terapi på svenska, danska och engelska.


Stockholm/Kungsholmen

Via KBT, Finns även möjlighet till digitala möte

Via KBT:
På Via KBT arbetar psykologer med erfarenhet av barnlängtan, ofrivillig barnlöshet och lång erfarenhet av att hjälpa människor som på olika sätt behöver stå ut med hög grad av ovisshet, oro och sorg. Vi vet att stödbehovet kan se olika ut beroende på vad som hänt och vem man är. Det som brukar vara gemensamt är behovet av att bli lyssnad till, att bli förstådd och att få hjälp att förstå. Så småningom behövs ofta råd och mer konkret hjälp att orientera sig i den nya livssituationen. Vi inleder alltid med en första kontakt där vi tillsammans gör en kartläggning av vad som har hänt eller kommer att hända och hur behovet av stöd för dig och dina eventuella familjemedlemmar ser ut. Vi erbjuder också parterapi.


Stockholm/Södra Djurgården

Ann-Katrin Karlsson, e-post: psykolog@djurgardshalsan.se

Ann-Katrin:
Jag arbetar som psykolog och psykoterapeut. Under många år har jag arbetat på mödravårdscentral och då kommit i kontakt med många ofrivilligt barnlösa. Mitt uppdrag är att möta och att arbeta med den omfattande stress som uppstår under perioden av aktivt arbete för att skaffa barn. Arbetet handlar också om att bearbeta den sorg och det tomrum som eventuellt uppstår de gånger då vägs ände nås. Det finns många dimensioner och flera samt olika bottnar i ofrivillig barnlöshet. Ingen historia är den andra lik och därmed inte heller de strategier som används för att arbeta med den upplevda stressen och den därpå följande sorgen. Varje individ är unik och har en unik förmåga till läkning. Varmt välkomna att kontakta mig för det specifika stöd just du/ni behöver. Jag finns i Stockholm på södra djurgården.


Stockholm/Mariatorget

Charlotte af Ekenstam, charlotteafekenstam.com

Charlotte:
Jag är leg psykolog sedan 2012 och har arbetat med psykosocial bedömning inför donation sedan lagändringen för ensamstående kvinnor 2016. Har även sedan dess haft psykoterapier och stödsamtal med par och enskilt där ingången varit ofrivillig barnlöshet. Min mottagningen ligger på Mariatorget 1A.


Stockholm/Södermalm

Klara Morawski, Morawski Psykologi, Finns även möjlighet till digitala möte

Klara:
Jag erbjuder psykologisk behandling av trauma/PTSD, depression och ångest på privat mottagning på Södermalm i Stockholm. Förutom fysiska besök finns möjlighet till videosamtal via en krypterad och säker videotjänst. Jag erbjuder även krisstöd och vägledande samtal vid relationsproblem, dig som står vid vägval i livet eller har varit med om något svårt.  Det kan vara en sorg som inte går över, ofrivillig barnlöshet och IVF-behandling, sjukdomstillstånd eller annat som gör att du önskar stöd.


Stockholm/Södermalm

Johanna Bogren, Psykolog Johanna Bogren, Finns även möjlighet till digitala möte

Johanna:
Jag är legitimerad psykolog med utbildning och erfarenhet inom både psykodynamisk terapi (PDT) och kognitiv beteende terapi (KBT). Du kan komma för samtalsstöd, psykoterapi eller coachande samtal och jag har erfarenhet av att möta personer som är ofrivilligt barnlösa.
Jag är även utbildad i IPT (interpersonell terapi), EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), en behandlingsmetod för bl a trauma och post traumatiskt stressyndrom (ptsd). NET (Narrative Exposure Therapy), en behandlingsmetod för post traumatiskt stressyndrom (ptsd).
Vi börjar med ett kostnadsfritt kortare samtal per telefon, alternativt bokas tid direkt via webbokning för första besök, för att sedan träffas 1 – 3 tillfällen för ställningstagande om behandlingskontakt. Ibland kan ett eller ett fåtal samtal vara tillräckligt och ibland behövs en längre kontakt. Jag arbetar på svenska och engelska.


Uddevalla

Emelie Haglund, HaglundPsykologi, Finns även möjlighet till digitala möte

Emelie:
I samarbete med Kilbäckskliniken, en privat specialistmottagning för gynekologi och psykologi, driver jag psykologmottagning med fokus på kvinnohälsa i livets alla skeden. Du kan boka tid till oss för dina gynekologiska besvär, ofrivillig barnlöshet, kontroll av tidig graviditet och gynekologisk hälsokontroll. Jag har flerårig erfarenhet inom yrket och vana vid att arbeta med både vuxna, barn och familjer. I terapi arbetar jag oftast utifrån KBT men har också utbildning inom psykodynamisk terapi och kan anpassa val av metod utifrån dig som söker.

Fler atiklar inom samma ämne

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.