villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Har du använt icke-biomedicinska behandlingsmetoder?

Just nu pågår en studie vid Uppsala universitet om (in)fertilitet och icke-biomedicinska behandlingsmetoder. Har du använt eller använder du icke-biomedicinska behandlingsmetoder för att främja fertilitet eller behandla infertilitet? Exempelvis akupunktur, yoga, fertilitetscoaching, örtmedicinsrådgivning, kostillskottsrådgivning, digitala fertilitetsappar, religiösa eller spirituella ceremonier och snippsauna. Vill du dela med dig av erfarenheter kring detta i ett forskningsprojekt?

Vi samlar in data genom intervjuer och deltagande observationer. Du kan välja om du vill bli intervjuad om dina erfarenheter, observerad vid en behandling eller båda delarna.

Att delta är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan att uppge anledning. Intervjun sker på en plats som passar dig eller digitalt (via Zoom). För att delta behöver du vara minst 18 år, bosatt i Sverige, kunna göra dig förstådd på svenska, engelska eller franska, och ha genomgått icke-biomedicinska behandlingar i Sverige. Behandlingarna kan ha genomgåtts i kombination med biomedicinska behandlingsmetoder.

All information som samlas in i studien avidentifieras för att skydda din integritet. Materialet hanteras på ett säkert sätt och inga personuppgifter som kan hänföras till dig presenteras vid publicering av resultaten.

Till studien söker vi även personer som erbjuder icke biomedicinska behandlingar

Projektet är godkänt av Etikprövningsmyndigheten (Dnr 2023-05280-01).

För mer information, anmäl intresse till Alexandra (via e-post, telefon eller direktmeddelande på Instagram).

Information om studien:
Alexandra D’Ubaldo-Gauffin
Doktorand i genusvetenskap
Uppsala universitet
alexandra.dubaldo-gauffin@gender.uu.se
Telefon: 073-616 91 41


⭐ Information om studien Enacting (in)fertilities – Centrum för genusvetenskap – Uppsala universitet (uu.se)

Fler efterlysningar till pågående studier & forskningar

Fler atiklar inom samma ämne

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.