villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa
Tagg

Ofrivillig Barnlöshet

Infertilitet eller ofrivillig barnlöshet är en sjukdom enligt WHO. Definitionen för ofrivillig barnlöshet är att du inte lyckats bli gravid efter 12 månaders regelbundet oskyddat sex.

Uppskattningsvis upplever mellan 10–15 % av alla par i Sverige någon gång svårigheter att bli gravida. Det kan finnas många orsaker till att man inte lyckas uppnå graviditet. Uppskattningsvis beror en tredjedel av fallen på något fel hos mannen, en tredjedel på något fel hos kvinnan och i den återstående tredjedelen finns fel hos både kvinnan och mannen

Till anhöriga på Ofrivilligt barnlösas dag

Vi fick denna fina text skickad till oss av Alexandra som är anhörig och vän till flera barnlängtare. En påminnelse till anhöriga att lyssna och hyllning till alla ofrivilligt barnlösa.

Nyheter

Svenska nyheter om barnlängtan och ofrivillig barnlöshet.

Ofrivilligt Barnlösas Dag

Ofrivilligt barnlösas Dag skapades av en bloggare och är dagen då vi uppmärksammar alla som har svårigheter att bli föräldrar.

Lucka 24 – Vi är starkare tillsammans!

Under ett par tillfälle i december har vi ställt frågan i stories på Instagram "Vem hjälper dig att känna dig mindre ensam i din barnlängtan?" Vi har fått många svar som ni kan se här.

Lucka 23 – villhabarn.se

Vi tycker att vi måste presentera oss själva i en julkalender där vi berättar om personer som på olika sätt hjälper till att bryta de känslor av utanförskap och ensamhet som finns hos många barnlängtare!

Lucka 22 – Föreningar, Nätverk och Organisationer

Det finns flera föreningar i Sverige beroende på vilken fas i barnlängtan man är i och/eller vilken diagnos man har. Alla föreningarna jobbar mer eller mindre ideellt och verksamheten och påverkansarbetet ser lite olika ut. Men i grunden…

Lucka 20 – Poddar och appar

Poddar och appar för ofrivilligt barnlösa en ovärderlig resurs för barnlängtare och de som kämpar med fertilitetsproblem. Mycket bra verktyg för att känna sig inkluderad och minska utanförskapet. 💖

Lucka 18 – …möten…

Det är otroligt värdefullt att möta andra i samma situation och oftast är det mer uppskattat att träffas fysiskt än bara via chattar och digitala forum på nätet. Träffarna skapar en väldigt fin känsla av att inte vara ensam och ger…