villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Homeopati

Behandling med homeopati

En homeopat har en holistisk syn där man utgår från hela människan den fysiska, emotionella och mentala hälsan. Ordet homeopati kommer från de grekiska orden homios (som betyder lika eller liknande) pathos (lidande).

Homeopati började utvecklas i Tyskland i slutet på 1700-talet. Men redan Hippokrates, 400 f.kr. vet man intresserade sig för homeopatins läkekonster.

Grundprincipen i detta medicinska system är att lika botar likande. Därför gör man prövning på friska människor för att ta fram nya läkemedel. På så sätt tar reda på vilka symptom ett visst ämne kan framkalla. Om samma symptom, som ett medel kan ge upphov till hos en frisk människa, föreligger hos en sjuk, kan detta medel bota sjukdomen. Framställningen sker genom att man skakar och späder medlet = potenseras. Som grundsubstans använder man ämnen från mineral-, växt- och djurriket som spädes med alkohol eller vatten. Homeopatiska läkemedel är numera registrerade på Läkemedelsverket.

Homeopati som behandling vid barnlöshet

Det finns observationsstudier och placebokontrollerade studier som visar att homeopati fungerar men få studier med ett större urval som undersökt homeopati som behandling vid barnlöshet. Däremot finns det många personliga berättelser och positiva erfarenheter både från terapeuter och klienter. Det finns dock de personer som hävdar att de goda resultaten inte beror på själva läkemedlen som de menar är utspädda för mycket för att ge någon effekt, utan för att patienten upplever en känsla av att bli sedd och lyssnad på.

Källor:
Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati
Klassiska Homeopaters Yrkesförbund
Svenska Homeopaters Riksförbund
Debatt om homeopati i Tyskland, från 2019


Homeopatins grundprinciper

Fler atiklar inom samma ämne

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.