villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa
Tagg

alternativmedicin

Akupunktur vid infertilitetsbehandling

Inom den kinesiska läran talar man om den holistiska filosofin. Man ser på människan som en organiserad kropp där sjukdomar kan synas och yttra sig genom organ och kroppens meridianer.

Homeopati

Det finns observationsstudier och placebokontrollerade studier som visar att homeopati fungerar men få studier med ett större urval som undersökt homeopati som behandling vid barnlöshet.

Zonterapi/Reflexologi

Enligt zonterapin delas kroppen in i olika zoner och vid obalans reagerar zonpunkterna för respektive organ med att ömma. Områdena kallas reflexzoner eftersom varje del av kroppen återspeglas direkt i en zon på foten.