villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

IVF kliniker

Svenska IVF-kliniker

I Sverige finns det både privata och offentliga fertilitetskliniker där såväl par som ensamstående kan få IVF-behandling. Lista på svenska IVF-kliniker

Utländska IVF-kliniker

Många söker sig utomlands då köerna i Sverige är för långa, då man redan använt sig av sina tilldelade försök eller uppnått för hög ålder för att få behandling i Sverige. Man söker hjälp med spermieinsemination, äggdonationsbehandling och IVF-behandling. Lista på utländska kliniker

Riksförbundet Ofrivillig Barnlöshet
Stork IVF Klinik
Nordic IVF
Spädbarnsfonden
Andra sidan tröskeln
Testlagret
Carl von Linnékliniken
Svenska Akupunkturförbundet
Copenhagen Fertility Center