villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

IVF kliniker

Svenska IVF-kliniker

I Sverige finns det både privata och offentliga fertilitetskliniker där såväl par som ensamstående kan få IVF-behandling. Lista på svenska IVF-kliniker

Utländska IVF-kliniker

Många söker sig utomlands då köerna i Sverige är för långa, då man redan använt sig av sina tilldelade försök eller uppnått för hög ålder för att få behandling i Sverige. Man söker hjälp med spermieinsemination, äggdonationsbehandling och IVF-behandling. Lista på utländska kliniker

Stockholm IVF
Carl von Linnékliniken
Andra sidan tröskeln
Spädbarnsfonden
Svenska Akupunkturförbundet
Stork IVF Klinik
Riksförbundet Ofrivillig Barnlöshet
Copenhagen Fertility Center
Nordic IVF