villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

IVF kliniker

Svenska IVF-kliniker

I Sverige finns det både privata och offentliga fertilitetskliniker där såväl par som ensamstående kan få IVF-behandling. Lista på svenska IVF-kliniker

Utländska IVF-kliniker

Många söker sig utomlands då köerna i Sverige är för långa, då man redan använt sig av sina tilldelade försök eller uppnått för hög ålder för att få behandling i Sverige. Man söker hjälp med spermieinsemination, äggdonationsbehandling och IVF-behandling. Lista på utländska kliniker

Carl von Linnékliniken
Ovumia
Nova Vita Clinic
SIA - iVF Riga
Nordic IVF
AVA Clinic Riga
IVF Cypern
Stork IVF Klinik
LIVIO
Aura-kliniken