villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Svenska IVF-kliniker

I Sverige finns det både privata och offentliga fertilitetskliniker där såväl par som ensamstående kan få IVF-behandling.

IVF-kliniker med hög kompetens

Svenska kliniker har hög kompetens när det gäller att behandla infertilitet och bland annat används följande metoder: IVF, frysning av ägg, mikroinjektion -ICSI, testikelbiopsi, makeinsemination, spermiedonation och äggdonation. Läs mer om de offentliga och privata kliniker här

Svenska IVF kliniker

OFFENTLIGA KLINIKER

AKADEMISKA SJUKHUSET
Reproduktionscentrum
Uppsala
akademiska.se

KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET
Fertilitetsenheten
Stockholm
karolinska.se

NORRLANDS UNIVERSITETSSJUKHUS
I samarbete med IVF-kliniken Umeå
Umeå
ivfkliniken.se

SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET
Reproduktionsmedicin / IVF-enheten
Göteborg
sahlgrenska.se

UNIVERSITETSSJUKHUSET LINKÖPING
Reproduktionsmedicinskt centrum, Kvinnokliniken US
Linköping
lio.se

UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS
Reproduktionsmedicinskt centrum, RMC
Malmö
skane.se

UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO
Fertilitetsenheten
Örebro
regionorebrolan.se

PRIVATA KLINIKER

CARL VON LINNÉ KLINIKEN
Uppsala
linne.se

LIVIO
Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Falun
livio.se

NORDIC IVF CENTER
Stockholm, Göteborg, Malmö
nordicivfcenter.se