villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Svenska IVF-kliniker

I Sverige finns det både privata och offentliga fertilitetskliniker där såväl par som ensamstående kan få IVF-behandling.

Med 1,5 års mellanrum görs en patientenkät, KUPP-IVF, där patienter vid alla svenska IVF kliniker, både privata och offentliga, får svara på frågor om bland annat bemötande, medicinsk vård och delaktighet. Resultatet publiceras i öppna jämförelser mellan klinikerna på Q-IVF´s hemsida.
Länk till senaste undersökningen som publicerades hösten 2020

IVF-kliniker med hög kompetens

Svenska kliniker har hög kompetens när det gäller att behandla infertilitet och bland annat används följande metoder: IVF, frysning av ägg, mikroinjektion -ICSI, testikelbiopsi, makeinsemination, spermie-, ägg-, och embryodonation.

Svenska IVF kliniker

OFFENTLIGA KLINIKER

AKADEMISKA SJUKHUSET
Reproduktionscentrum
Uppsala
akademiska.se

KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET
Fertilitetsenheten
Stockholm
karolinska.se

NORRLANDS UNIVERSITETSSJUKHUS
I samarbete med IVF-kliniken Umeå
Umeå
ivfkliniken.se

SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET
Reproduktionsmedicin / IVF-enheten
Göteborg
sahlgrenska.se

UNIVERSITETSSJUKHUSET LINKÖPING
Reproduktionsmedicinskt centrum, Kvinnokliniken US
Linköping
lio.se

UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS
Reproduktionsmedicinskt centrum, RMC
Malmö
skane.se

UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO
Fertilitetsenheten
Örebro
regionorebrolan.se

PRIVATA KLINIKER

CARL VON LINNÉ KLINIKEN, Uppsala
Kvalitet i verksamheten och omsorg om de som söker vår hjälp står högst upp på vår dagordning. Vår erfarenhet inom området är lång. Kliniken startade 1990. Vi har hittills hjälpt 10465 barn att komma till världen. Tillsammans med antalet behandlingar som genomförs hos oss varje år gör det Carl von Linnékliniken till en av de största IVF-klinikerna i Norden. För att lära oss mer bedriver kliniken även forskning. Ett flertal vetenskapliga arbeten har blivit publicerade i internationella tidskrifter.

LIVIO, Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Falun
Vår erfarenhet sträcker sig tillbaka till 1980-talet då IVF en gång introduceras i södra Sverige. Vi är stolta över att flera av pionjärerna inom svensk IVF fortfarande är verksamma och drivande inom vår organisation.
Koncernen genomför idag ca 8500 IVF-behandlingar på nio kliniker i Sverige, Norge och Island vilket innebär att Liviogruppen idag är den största aktören i Norden inom assisterad befruktning och reproduktionsmedicin.

NORDIC IVF CENTER, Stockholm, Göteborg, Malmö
Hos oss på Nordic IVF möter ni engagerad personal med lång erfarenhet. Vi vet att det är en känslig period när man genomgår en IVF behandling. Det viktigaste för oss är att ni ska känna er trygga och veta att vi alltid gör vårt yttersta för just er. Nordic IVF var den första kliniken i Skandinavien att erbjuda äggfrysning och i Göteborg har vi nu utfört närmare 300 äggfrysningar. 

STOCKHOLM IVF, Stockholm
Stockholm IVF är Nordens ledande privata IVF-klinik beträffande forskning och behandlingsmöjligheter. Vårt forsknings- och evidensbaserade synsätt sätter en klar och tydlig prägel på vårt kliniska arbete. Samtliga medarbetare vid kliniken är aktiva forskare efter disputation eller som doktorander. På Stockholm IVF har vi en bred kompetens inom både kliniskt arbete såväl som modern forskning inom infertilitet, reproduktionsmedicin inklusive nya metoder såsom äggcellsfrysning och livmoderstransplantation.

GYNHÄLSAN FERTILITETSKLINIK, Uppsala
På vår klinik i centrala Uppsala erbjuder vi rådgivning kring fertilitet samt infertilitetsutredningar och infertilitetsbehandlingar såsom IVF och insemination. Vi utför även behandling med donerade ägg och/eller spermier. Vi erbjuder möjligheten att frysa ägg och spermier i fertilitetsbevarande syfte.