villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Efterlysning! – Män sökes till studie om manlig fertilitet

ADAM-studien om manlig fertilitet har till syfte att fastställa vilken effekt ett studieläkemedel som innehåller rFSH (rekombinant follikelstimulerande hormon) har på spermakvalitet och graviditet. Det är känt att rFSH stimulerar spermieproduktionen i testiklarna – enkelt uttryckt är detta en hormon som liknar det naturliga hypofyshormonet FSH som stimulerar spermieproduktionen hos män.

Studien söker dig som tillsammans med din partner försökt att få barn i minst ett år utan att lyckas. Ytterligare krav är:
– Som man måste du vara i åldern 18 – 50 år och din kvinnliga partner 18 – 35 år
– Du ska ha god allmän fysisk och psykisk hälsa
– Både du och din partner måste samtycka till att delta i studien

Mer information och anmälan:
Välkommen till ADAM-studien!

Om forskningsstudien:
En klinisk studie om manlig fertilitet


Spermieproduktionen i världen sjunker

Spermieproduktionen i världen har sjunkit med 50 procent de senaste 40 åren, med försämrad spermiekvalitet utöver det. ADAM-studien är en klinisk studie om manlig fertilitet och syftar till djupare forskning och ökad fakta och förståelse kring varför det ser ut som det gör, med mål och syfte till framtida behandling för ökad spermieproduktion med bättre spermiekvalitet.

Mats Holmberg är överläkare i Endokrinologi vid Karolinska Universitetssjukhuset, samt forskare vid Karolinska Institutet och ordförande i Svensk Andrologisk Förening. Mats är också ansvarig i Sverige för den världsomspännande läkemedelsstudien – ADAM där män med nedsatt spermieproduktion behandlas för att göra sina partners gravida utan IVF.

Bakgrunden till studien

Vi på villhabarn.se tycker det är intressant när man diskuterar IVF, barnlängtan och infertilitet i ett manligt perspektiv eftersom det oftast är de drabbade kvinnorna i familjerna som orkar, vågar och vill uttala sig om deras respektive IVF-resa. Och Mats Holmberg håller med oss:
– “Absolut. Att göra IVF har ju blivit en standardbehandling vid svårigheter att bli gravid. Även när problemet sitter hos mannen. Det vore mycket bättre om vi kunde behandla mannen om problemet sitter där. Då skulle också många kvinnor slippa genomgå den ibland ganska jobbiga processen med IVF.”

Han fortsätter att förklara bakgrunden till studien med att 10-15% av alla par har svårt att bli gravida där hälften av fallen inkluderar manlig problematik. Idag finns ingen bra behandling för män med få spermier, som ökar möjligheten att göra partnern gravid via samlag. Vilket är det man strävar efter med studien. För närvarande tar man emot rekryter till studien fram till april 2024, men detta kan förlängas

Forskare inom manlig fertilitet

Mats Holmbergs intresse för manlig fertilitet och vad det är att vara man började redan som ung. Det ledde så småningom att han blev läkare inom andrologi – mannens sexuella och reproduktiva hälsa, en sorts manlig gynekolog om man så vill. Mats menar på att
– “Vården inom detta område är klart underutvecklad i Sverige så det finns mycket att både forska på och att utveckla kliniskt.”

Idag arbetar Mats på ANOVA på Karolinska Institutet, Sveriges största center för Andrologi, Sexualmedicin och Transmedicin.
– “Det är en multidiciplinär enhet om cirka 60 personer som arbetar inom dessa områden. Jag är medicinskt ledningsansvarig för kroppsvården, men vi erbjuder även psykologisk och psykiatrisk vård.”

Text: Anna Demert
Foto: Privat

Fler atiklar inom samma ämne

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.