villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa
Kategori

Vad finns det för hjälp?

När man konstaterats ofrivilligt barnlös så behöver man hjälp och stöd. Det finns olika vägar att välja beroende på vad det är som orsakar svårigheten att bli gravid. Här listar vi några vägar till föräldraskap, en del vanliga och några kanske inte så vanliga idag men blir det kanske i framtiden.

En stor hjälp när man är ofrivilligt barnlös och kanske är i början eller mitt i fertilitetsprocessen, är att möta andra som är i samma situation. Det finns flera nätverk och organisationer som samlar personer i samma situation beroende på var i processen man befinner sig. Här hittar du några av dem

Sociala medier är bra på att samla personer med samma intresse i communities. Här finns en lista på poddar, appar och Facebookgrupper.

Det är också bra att ta hjälp av professionellt samtalsstöd. För hur många man än omger sig som är i samma situation, så kan det vara skönt att få träffa någon som inte är mitt i processen. Här hittar du en lista på psykologer som har erfarenhet av att träffa personer som är ofrivilligt barnlösa.

Äggdonation

Äggdonation blev lagligt i Sverige genom en lagändring som godkändes i riksdagen och trädde kraft 1 januari 2003. Äggdonation är idag en effektiv barnlöshetsbehandling för kvinnor som inte har fungerande ägg.  

Testikelbiopsi (TESA/PESA)

Om spermaprovet inte innehåller några spermier kan man ta ut spermier med en tunn nål från bitestikeln (PESA) eller testikeln (TESA)

Spermadonation / givarinsemination

Spermadonation/givarinsemination genomförs om mannen har dålig spermakvalitet eller saknar spermier, när två kvinnor i ett samkönat förhållande vill blir föräldrar eller om kvinnan är ensamstående.

Äggdonation

Metoden är aktuell för kvinnor som föds utan ägg i sina äggstockar, för kvinnor som kommit in i ett för tidigt klimakterium och för kvinnor vars äggstockar opererats bort på grund av exempelvis cystor eller tumörer eller då…

Adoption

Det finns nationella och internationella adoptioner, vanligast är att man adopterar internationellt. De flesta adoptioner som sker nationellt är så kallade närstående adoptioner.

Surrogatmoderskap

Surrogatmoderskap, även kallad värdmoderskap är inte juridiskt reglerat i Sverige. Surrogat/Värdmoderskap innebär att en kvinna är gravid och föder barn åt någon annan.