villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa
Kategori

Vad finns det för hjälp?

Det finns hjälp att få. Har man väl genomgått en fertilitetsutredning och fått besked om vad det är som orsakar svårigheten att bli gravid. Då finns det en mängd metoder att tillgå. Svenska kliniker har hög kompetens när det gäller att behandla infertilitet.Basfakta om utredning och behandling

I Sverige finns det totalt sexton fertilitetskliniker varav tio är privata och resten är knutna till offentliga sjukhus. Om ni har gjort en fertilitetsutredning och är berättigade till behandling i offentlig regi får ni en remiss till en…

Landstingslistan

Antalet berättigade IVF-behandlingar i de olika landstingen 1 behandling: Jämtland Västerbotten Norrbotten Västernorrland 2 behandlingar: Södermanland Östergötland Jönköping 3 behandlingar: Stockholm Uppsala Kronoberg…

Den lyckliga Sagan

En saga med ett mycket lycklig slut. Jag är världens lyckligaste tjej. Jag vill så gärna delge er min historia. Till alla er som kämpar och längtar efter ett efterlängtat och önskat barn. Vi går tillbaka tio år i tiden, då levde jag…