villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa
Kategori

Vad finns det för hjälp?

När man konstaterats ofrivilligt barnlös så behöver man hjälp och stöd. Det finns olika vägar att välja beroende på vad det är som orsakar svårigheten att bli gravid, En stor hjälp är också att möta andra som är i samma situation, antingen på sociala media eller vid fysiska möte, beroende på var i processen man befinner sig.