villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa
Kategori

Vad finns det för hjälp?

När man konstaterats ofrivilligt barnlös så behöver man hjälp och stöd. Det finns olika vägar att välja beroende på vad det är som orsakar svårigheten att bli gravid. Här listar vi några vägar till föräldraskap, en del vanliga och några kanske inte så vanliga idag men blir det kanske i framtiden.

En stor hjälp när man är ofrivilligt barnlös och kanske är i början eller mitt i fertilitetsprocessen, är att möta andra som är i samma situation. Det finns flera nätverk och organisationer som samlar personer i samma situation beroende på var i processen man befinner sig. Här hittar du några av dem

Sociala medier är bra på att samla personer med samma intresse i communities. Här finns en lista på poddar, appar och Facebookgrupper.

Det är också bra att ta hjälp av professionellt samtalsstöd. För hur många man än omger sig som är i samma situation, så kan det vara skönt att få träffa någon som inte är mitt i processen. Här hittar du en lista på psykologer som har erfarenhet av att träffa personer som är ofrivilligt barnlösa.

Äggfrysning

Kvinnor kan frysa sina ägg både av medicinska och sociala skäl. Behandlingen inför att frysa sina äggceller går till på samma sätt son inför en IVF behandling.

PGD – Preimplantorisk genetisk diagnostik

PGD innebär diagnostik av en genetisk sjukdom redan på embryostadiet innan graviditet har påbörjats. Metoden har funnits sedan drygt 30 år tillbaka och introducerades som ett alternativ till traditionell fosterdiagnostik för svåra ärftliga…

Livmodertransplantation

Världens första barn efter livmodertransplantation föddes i Sverige 2014 efter ett världsunikt forskningsprojekt vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.