villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Livmodertransplantation

Världens första barn efter livmodertransplantation föddes i Sverige 2014 efter ett världsunikt forskningsprojekt vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Efter det har det genomförts fler än 30 födslar efter livmodertransplantation, initialt i Sverige men under senare år även i övriga Europa, Nord-Amerika, Syd-Amerika, och Asien.

Det började 1991 då en kvinna, som fått sin livmoder bortopererad, ställde frågan till professor och överläkare Mats Brännström, varför man inte kan transplantera en livmoder när man kan transplantera andra organ.
Den långa och krokiga vägen fram till 2014 då världens första barn föddes efter en livmoderstransplantation kan man läsa om i den skönlitterära och spännande boken ”Vägen till Vincent” (Mondial Förlag). Boken berättar resan både ur föräldra- och läkarperspektiv.

Livmodertransplantation är en behandling för kvinnor som är infertila på grund av att man saknar livmoder till exempel för de som föds utan äggledare och livmoder, MRKH (Mayer-Rokitansky-Küster-Hauster-syndrom). Livmodertransplantation kan också vara aktuellt för de som fått sin livmoder bortopererad på grund av cancer eller svåra myom. Efter en lyckad livmoderstransplantation är chanserna att få barn ca. 80%. Här kan man läsa hur en livmodertransplantation fungerar, steg för steg.

Mats Brännström, professor vid Göteborgs Universitet och läkare vid Stockholm IVF betraktas som pionjär inom forskning och klinik inom livmodertransplantation och har även varit en av de ledande kirurgerna bakom 15 av världens barn efter livmodertransplantation. Docent Lars Nilsson (Lars Nilsson intervjuad av villhabarn.se) och med. Dr. Milan Milenkovic, tidigare kliniskt verksamma vid Stockholm IVF, var de IVF läkare som låg bakom världens första åtta barn efter livmodertransplantation.

Att vara donator och mottagare vid livmodertransplantation kan medföra många existentiella frågor och funderingar, då det, förutom medicinska aspekter handlar om normer kring den kvinnliga kroppen. Lisa Guntram, Linköpings Universitet, forskar kring de frågor och dilemman som uppkommer i och med behovet av livmoder och tankar kring att vara donator och mottagare.

Källor:
“Steg för steg”, Stockholm IVF
Läkartidningen, 46/2016
May I have your uterus? The contribution of considering complexities preceding live uterus transplantation.
Lisa Guntram, forskare, Linköpings Universitet
“Ny livmoder genom unik transplantation”, Sveriges Radio

Fler atiklar inom samma ämne

Det går inte att kommentera.