villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Patienttillfredsställelse och behandlingsresultat

KUPP (Kvalitet Ur Patientens Perspektiv) är en patientenkät som används flitigt inom vården i Sverige. KUPP-IVF är en variant av denna som alla IVF kliniker i Sverige, både offentliga och privata, använder.

Med 1,5 – 2 års mellanrum besvarar patienterna enkäten och senaste tillfället var våren 2023. Totalt skickades det ut 5000 enkäter och svarsfrekvensen var 74,3 % för kvinnan och 55,4 % för partner. Patienten svarar på hur man upplever patientomhändertagandet och hur viktigt man ansett att detta är.

I rapporten jämförs alla IVF kliniker i Sverige och publicerar “öppna jämförelser”, som delats in i fem huvudgrupper.

  • Medicinsk vård: Vi fick bästa möjliga vård så gott som vi själva kan bedöma (1 fråga)
  • Tillgänglighet: Det var lätt att komma i kontakt, lätt att få besökstid (2 frågor)
  • Information: Behandling, mediciner, resultat av undersökningar, komplikationer (5 frågor)
  • Bemötande: Engagemang och respekt (6 frågor)
  • Delaktighet: Delaktighet i beslut (2 frågor)

Länk till rapporten – Patienttillfredställelse, 2023

Behandlingsresultat

Q-IVF, Nationella kvalitetsregistret för assisterad befruktning, redovisar även klinikernas behandlingsresultat. Senaste siffrorna är från de behandlingar som startade 2021.

Hela årsrapporten inklusive patienttillfredställelsen kan man läsa här


Intervju med Carl von Linnékliniken som ligger i topp gällande patientnöjdhet

Fler atiklar inom samma ämne

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.