villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Nöjda patienter hos Carl von Linnékliniken– toppar i kundupplevd kvalitet

Text: Anna Demert, Foto: Press

Medicinsk vård. Tillgänglighet. Information. Bemötande. Delaktighet. Carl von Linnékliniken i Uppsala har fått högsta betyg i alla kategorier i senaste KUPP – kvalitet ur patientens perspektiv, som genomförs av Q-IVF Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning. Villhabarn.se är lite nyfikna på hur man arbetar med frågorna på IVF-kliniken…

Q-IVF är ett av världens mest kompletta kvalitetsregister över IVF-behandlingar med drygt 230 000 registrerade cykler, från både privata och offentliga vårdgivare. Att få barn är ofta en central del av människors liv och de som genomgår IVF-behandling har ofta höga förväntningar inför behandling. De senaste åren har Q-IVF kontinuerligt, genom den nationella kvalitetsenkäten KUPP, mätt och jämfört hur professionen möter patienternas förväntningar hos Sveriges IVF-kliniker.

Femte gången man genomförde mätningen

Hösten 2019 genomfördes IVF-KUPP för femte gången där det skickades ut 4855 enkäter till kvinnor och partners som genomgick behandling. Svarsfrekvensen för kvinnor var 71% och för partnern 50%. 57% gjorde sin första behandling och resterande hade gjort IVF-behandling tidigare. De öppna jämförelserna är indelade i fem huvudgrupper – medicinsk vård (”vi fick bästa möjliga vård så gott som vi själva kan bedöma”), tillgänglighet (”det var lätt att komma i kontakt, lätt att få besökstid”), information (”behandling, mediciner, resultat av undersökningar, komplikationer”), bemötande (”engagemang och respekt”), samt delaktighet (”delaktig i beslut”). Enkätsvaren skickas sedan tillbaka till respektive klinik för att kunna arbeta vidare med interna förbättringar.

Data samlas in genom att enkäten genomförs samtidigt på landets alla IVF-kliniker med cirka 1½ års mellanrum. 2007 startade Q-IVF och sedan dess rapporteras samtliga behandlingscykler dit. Alla landets kliniker deltar, offentliga såväl som privata. Klinikerna som rapporterar in sina data kan jämföra sig med andra kliniker på ett så likvärdigt sätt som möjligt för att på så sätt kunna utveckla sin verksamhet.

-Vi har i alla år legat högt i dessa mätningar. Vi är stolta över att vi i den senaste undersökningen från hösten 2019 ligger i topp i samtliga kategorier, säger Thomas Brodin, läkare på Carl von Linnékliniken.

Thomas fick sin läkarlegitimation 1994 och var färdigutbildad specialistläkare i obstetrik och gynekologi 1999. Mellan 1994 och 2009 arbetade han vid kvinnokliniken på Mälarsjukhuset i Eskilstuna med alltifrån gynekologisk kirurgi, urogynekologi och utredning och behandling av barnlöshet, inklusive förberedelser och hormonstimulering inför IVF. Sedan 2006 har han bedrivit forskning inom infertilitet tillsammans med Jan Holte och disputerade med sin avhandling “Ovarian Reserve and Assisted Reproduction” i mars 2013. På Carl von Linnékliniken började han arbeta kliniskt 2009.

Hur ser området inom infertilitet och IVF och behandling av barnlöshet ut idag jämfört med din tid på Mälarsjukhuset i Eskilstuna?

– Det har hänt mycket, hur vi gör behandlingar och stimuleringar har ändrats väsentligt plus att det har tillkommit både nya lagar och nya behandlingar. Vi specialistläkare har generellt blivit duktigare på att göra behandlingar. Det gäller alla yrkeskategorier inom området. Det är många steg i en IVF-behandling och det får inte finnas någon svag länk. Under åren har kvaliteten också blivit bättre, vilket vi kan märka i resultaten.

På kliniken i Uppsala är arbetstempot alltid högt och arbetsklimatet är oftast gott. Personalrörligheten har varit låg bland sjuksköterskor, barnmorskor och på labbet. På läkarsidan har man varit kvar till dess man går i pension. Jan Holte och Torbjörn Bergh grundade Carl von Linnékliniken redan 1990 tillsammans med ett par andra kollegor. Egentligen är de pensionsmässiga men båda brinner för, och ser betydelsen av, vad deras klinik har för de patienter som söker sig hit, så båda arbetar kvar.

Ett gott arbetsklimat skapar god stämning vilket också känns direkt när man stiger in innanför dörrarna. Är det något ni diskuterar?

– Ja. Yrkesmässig stabilitet gör också att man blir tryggare i sin arbetsroll. Och att man tycker om att gå till jobbet är ett uttryckligt mål och en del av grunden för bra klientservice. Det försöker vi jobba på hela tiden. Vi försöker också att vara inkluderande och låta våra patienter vara så delaktiga som möjligt. Det är en aktiv tanke hos oss alla på kliniken att vilja ge bra service och vi har en uttalad ambition att göra det genom hela processen.

ETT STÄNDIGT ARBETE

Carl von Linnékliniken är en av Nordens största IVF-kliniker och har under drygt tre decennier arbetat upp ett bra rykte genom bra omhändertagande och ledande resultat på behandlingar. Men det går aldrig att slappna av när det gäller arbetet med god patientkvalitet så därför välkomnar man KUPP-mätningarna.

– Varje gång det görs en KUPP-mätning kommer de som har gjort mätningen ut och går igenom resultatet. Vi resonerar vad vi kan bli bättre på där vi inte ligger i topp. Tidigare har vi inte legat i topp inom information och tillgänglighet så där har vi arbetat med ökade telefontider, vara bättre när det gäller svarstider på mejl, att se till att vi har tillräckligt med personella resurser för att ge våra patienter snabba svar, helst samma dag. Under det senaste året har vi dock haft svårt att klara detta. Pandemin har haft den effekten på oss att avsevärt fler än vanligt kontaktar för till exempel information och allmänna frågor. Troligen beror det på att de offentliga klinikerna har haft mer begränsad verksamhet.

Varför tror du att ni hamnade i topp på alla fem områden i senaste KUPP-mätningen?

– Vi har hjälpt närmare 11 000 barn att komma till världen och sedan starten 1990 har vi samlat in data för att se vilka faktorer som har betydelse för att en behandling ska leda till barn eller inte. Utifrån dem har vi skapat en egen statistisk modell som vi kan använda till bland annat individanpassad behandling. På detta vis, med vetenskapsbaserad kunskap utifrån resultaten av tio tusentals IVF-behandlingar, kan vi utveckla verksamheten. Kvalitet och omsorg om de som söker vår hjälp står högst upp på vår dagordning, säger Thomas och fortsätter:

– Vår prognosmodell har visat sig ovärderlig för denna utveckling. Med hjälp av den kan vi enkelt utvärdera både nya och etablerade metoder, som till exempel olika hormonstimuleringar för patienter i olika åldrar och med olika äggreserv, olika labbmetoder, med mera, och jämföra med det ”facit” som modellen ger oss. På så vis kan vi byta mindre effektiva metoder mot mer effektiva metoder. Vi kan alltså se vilka faktorer som är av betydelse och vilka som är betydelselösa och anpassa behandlingen därefter.

Nu när ni fick toppresultat i enkäten, hur jobbar ni vidare för att hålla er höga kvalitet och patientnöjdhet?

– När vi anställer personal är empati och rätt person på rätt plats a och o. Man får aldrig glömma att det tar tid att bygga upp ett förtroende men det går snabbt att rasera så det gäller att anstränga sig hela tiden.

Fakta: Bakgrund Q-IVF

Syftet med registret är att kontinuerligt följa upp behandlingsresultat och eventuella medicinska risker för såväl barnen som de behandlade paren och ge deltagande enheter underlag för sitt utvecklings- och kvalitetsarbete. Registret kan också utgöra grund till vetenskapliga arbeten.

Kunskap om vad patienterna tycker är en viktig källa till framtida förbättringar. Möjligheten att mäta alla kliniker med samma enkät samtidigt är en stor fördel och ger mer tillförlitliga resultat. Q-IVF har genomfört dessa enkäter med cirka 1,5 års intervall. Motiveringen till tidsintervallet är att klinikerna ska få tid och möjlighet till förbättringsarbete . Senaste åren har ett omfattande utvecklingsarbete utförts med avsikt att rapportera och presentera data ”on-line” med daglig uppdatering och kontinuerlig presentation av resultat istället för nuvarande system med årsvisa sammanställningar. Systemet är i drift på flera av landets IVF-kliniker och ger möjlighet för enskilda kliniker att ta del av mycket färskare data vilket syftar att vara till hjälp i deras kvalitetsarbete.

Regionstyrelsen i Västra Götaland är personuppgiftsansvarig och ansvarig myndighet för registret och företaget MedSciNet utgör registrets IT-plattform. Q-IVF är anslutet till kvalitetsregistercentrum Stockholms, QRC. Q-IVF rapporterar årligen aggregerade data till den Nordiska organisationen NFS (Nordic Fertility Society) och till den Europeiska organisationen ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology).

Källa: www.medscinet.com

Fler atiklar inom samma ämne

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.