villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Landstingsregler

Hur många fertilitetsbehandlingar du får göra varierar beroende på vilket landsting du tillhör. Flera landsting erbjuder tre försök där du går genom hela behandlingsprocessen.

Du kan kontakta en privat klinik om du vill fortsätta med flera försök men då måste du bekosta hela behandlingen själv. Det är också bara möjligt att få kanstingsfinansierade försök för första gemensamma barnet. Eventuella syskonförsök måste man själv bekosta.

Åldersgräns

Klinikerna kan ha olika åldersgränser för IVF. Det vanligaste är mellan 38-40 år för kvinnan och en övre gräns på 55 år för mannen.

Väntetid

Väntetiderna varierar stort i landet. I vissa landsting eller regioner ingår IVF – behandlingar i vårdgarantin och då är väntetiden tre månader. I andra landsting eller regioner, där IVF-behandling inte omfattas av vårdgarantin, kan väntetiden vara upp till två år.

Vad kostar det?

På landstingsfinansierade kliniker betalar du en patientavgift för de undersökningar och behandlingar du går igenom. Avgiftens storlek kan variera mellan olika landsting. Både behandlingar och läkemedel omfattas av högkostnadsskyddet.

Källa: 1177.se

Fler atiklar inom samma ämne

Det går inte att kommentera.