villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa
Kategori

Vilken klinik ska jag välja?

Q IVF är ett nationellt kvalitetsregister som drivs gemensamt av alla IVF kliniker i Sverige. Här kan man hitta behandlingsresultat samt patientupplevelser för de olika klinikerna.

“Syftet med registret är att kontinuerligt följa behandlingsresultat och eventuella medicinska risker för såväl IVF-barnen som de behandlade paren/kvinnorna och ge deltagande enheter underlag för deras utvecklings- och kvalitetsarbete. Registret utgör också en grund för vetenskapliga arbeten.” Källa: Q-IVF

Landstingsregler

Hur många behandlingar du får göra varierar beroende på vilket landsting du tillhör. Flera landsting erbjuder tre försök där du går genom hela behandlingsprocessen.

Patienttillfredsställelse

Hösten 2019 genomfördes KUPP-IVF för femte gången, en patientenkät som innehåller specifika frågor till IVF patienter.