villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa
Kategori

Varför blir det inga barn?

Enligt WHO (världshälsoorganisationen) är infertilitet en sjukdom. Definitionen av infertilitet är att man inte lyckats bli gravid efter 12 månaders regelbundet oskyddat sex.

Infertilitet kan vara primär eller sekundär. Primär infertilitet är när en graviditet person aldrig varit gravid. Sekundär infertilitet är när en person varit gravid minst en gång tidigare.

Här tar ni upp några orsaker till varför det kan vara svårt att bli gravid.

Varför blir det inga barn?

Internationellt definieras infertilitet och ofrivillig barnlöshet som att man har försökt att bli gravid i två år genom oskyddat samlag. I Sverige anser man att man ska söka vård efter ett år men tidigare om man vet att man kommer ha svårt…

Endometrios

Endometrios orsakas av celler som hamnar utanför livmodern och fastnar på fel ställen i kroppen, främst på organ i buken. Ca. 10 % av alla födda med en livmoder har endometrios men trots att det är vanligt finns det fortfarande väldigt…

PCO/S – en vanlig hormonell rubbning

Polycystiskt ovariesyndrom är den vanligaste hormonella rubbningen hos livmoderbärare i fertil ålder och man räknar med att 1 av 10 är drabbade. PCO står för polycystiska ovarier, som betyder “många små äggblåsor på äggstockarna”.

MRKH (Mayer-Rokitansky-Küster-Hauster-syndrom)

1 på 5000 flickor föds med Mayer-Rokitansky-Küster-Hauster-syndrom (MRKH) vilket motsvarar ungefär 10-12 flickor per år i Sverige. Det innebär att man saknar livmoder, äggledare och stora delar av slidan.

Klinefelters syndrom

Vuxna män med Klinefelters syndrom kan oftast inte producera tillräckligt med spermier för att bli fäder. Det innebär dock inte att man med säkerhet är infertil. Det finns fall där män med Klinefelters syndrom har lyckats att bli fäder.

Turners Syndrom

Cirka 1 av 2500 levande födda flickor har Turnersyndromet. Vid Turners syndrom saknas hela eller delar av den X-kromosom som bär på anlag för utveckling av äggstockar, produktion av könshormon, pubertetsutveckling och längdtillväxt.