villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa
Kategori

Varför blir det inga barn?


Orsaker till ofrivillig barnlöshet kan vara immunologiska faktorer, avtagande sexliv, stress, rökning, miljöföroreningar, underlivsinfektioner m.m.

Förkortningar Ordlista

Vad betyder alla förkortningarna? AID Artificial insemination by donor, (donatorsinsemination) AIH Artificial insemination by husband, (makesinsemination) BF beräknad förlossning BIM Beräknad Icke Mens BM Barnmorska CD Cykeldag ET Embryo…

Varför blir det inga barn?

För en tredjedel av de ofrivilligt barnlösa är det svårt att fastställa en direkt orsak, och många av dessa blir så småningom gravida på naturlig väg. Många har en nedsatt fertilitet men har chans att bli gravida om de försöker under ett…

Mamma efter 35

Intervju med Barbro Fridén Framtidshopp mitt i barnlöshetskris Foto: Jonathan Neselrot, Västra Götalandsregionen Larmrapporterna har duggat tätt i medierna de senaste åren om att svenska kvinnor blir allt äldre innan de försöker skaffa…