villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa
Kategori

Varför blir det inga barn?


Infertilitet är en sjukdom som definieras av att du inte lyckats bli gravid efter 12 månaders regelbundet oskyddat sex. Infertilitet och ofrivillig barnlöshet kan bero på flera olika saker, både sjukdomar och livsstilsfaktorer och idag uppskattar man att mellan 10 & 15 % av personerna i fertil ålder, är drabbade.

Endometrios

Endometrios orsakas av celler som hamnar utanför livmodern och fastnar på fel ställen i kroppen, främst på organ i buken. Ca. 10 % av alla födda med en livmoder har endometrios men trots att det är vanligt finns det fortfarande väldigt…

PCO/S – en vanlig hormonell rubbning

Polycystiskt ovariesyndrom är den vanligaste hormonella rubbningen hos livmoderbärare i fertil ålder och man räknar med att 1 av 10 är drabbade. PCO står för polycystiska ovarier, som betyder “många små äggblåsor på äggstockarna”. Symtomen…

MRKH (Mayer-Rokitansky-Küster-Hauster-syndrom)

1 på 5000 flickor föds med Mayer-Rokitansky-Küster-Hauster-syndrom (MRKH) vilket motsvarar ungefär 10-12 flickor per år i Sverige. Det innebär att man saknar livmoder, äggledare och stora delar av slidan.

Klinefelters syndrom

Vuxna män med Klinefelters syndrom kan oftast inte producera tillräckligt med spermier för att bli fäder. Det innebär dock inte att man med säkerhet är infertil. Det finns fall där män med Klinefelters syndrom har lyckats att bli fäder.

Turners Syndrom

Cirka 1 av 2500 levande födda flickor har Turnersyndromet. Vid Turners syndrom saknas hela eller delar av den X-kromosom som bär på anlag för utveckling av äggstockar, produktion av könshormon, pubertetsutveckling och längdtillväxt.

Varför blir det inga barn?

Mellan 10 - 15 % av alla par i fertil ålder drabbas av ofrivillig barnlöshet, cirka två tredjedelar av paren kan bli gravida efter utredning och behandling. Man brukar benämna att hos en tredjedel beror barnlösheten på äggen eller…