villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Fertility Europe – samlar Europas patientföreningar

Fertility Europe är en europeisk paraplyorganisation som företräder patientföreningar inom (in)fertilitet i mer än 20 europeiska länder. Fertility Europe skapar möjligheter till nätverk för de som jobbar med fertilitetsfrågor, patientinflytande, påverkan och att engagera andra intressenter och media.

Organisationen registrerades 2009 och är baserad i Bryssel, Belgien. Organisationen arbetar ideellt och är representerade i ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology).
Anledningen att man grundade Fertility Europe var att man såg ett behov att bygga upp ett starkt nätverk mellan patientföreningarna i Europa för att kunna utbyta information. Såsom att kunna dela “bäst praxis”, politik och påverkansstrategier. Exempelvis arbetar Fertility Europe för att främja utbildning inom området reproduktiv hälsa. Men främst är det att förbättra situationen för de personer som är drabbade av infertilitet och har svårigheter att bli föräldrar.

Fertility Europe mål:

  • Garantera rätten till tillgång till jämlik, kvalitet, holistisk vård för infertilitetspatienter.
  • Sträva efter att öka infertilitetsmedvetenheten genom utbildning, opinionsbildning, kommunikation och partnerskap.
  • Engagera intressenter i fertilitetsskydd och utbildning.
  • Sammanför patientföreningar med möjligheter till nätverkande och utbyte av bästa praxis samt information om infertilitet och fertilitet.

Lista på de patientföreningarna i Europa som är medlemmar i Fertility Europe


Källa:
Fertility Europe


⭐ Sveriges patientförening för ofrivilligt barnlösa – Riksförbundet Ofrivillig Barnlöshet

Fler föreningar, organisationer och nätverk

Fler atiklar inom samma ämne

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.