villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Riksförbundet Ofrivillig Barnlöshet

Riksförbundet är patientförening för Sveriges ofrivilligt barnlösa och vänder sig till alla som på något sätt är drabbade av ofrivillig barnlöshet eller har intresse av ämnet. Förbundet arbetar med att stötta de som är ofrivilligt barnlösa, att sprida kunskap och information samt att verka för bättre vård, lagar och regler. 

1985 bildade några läkare föreningen IRIS – Infertilas Riksförening i Sverige.  2010 bytte föreningen namn till Barnlängtan och 2018 var det namnbyte till Riksförbundet Ofrivillig Barnlöshet. Genom åren har föreningen ofta varit representanter för patientgruppen vid statliga utredningar som t.ex. donation och surrogatmödraskap. De representerar också patientgruppen i bland annat arbetet med årsrapporterna från QIVF – det nationella kvalitetsregistret.

Under flera år har de arrangerat intressanta föreläsningar tillsammans med fertilitetskliniker på Ofrivilligt Barnlösas Dag, sista lördagen i maj. En dag som föreningen står bakom och driver sedan den skapades 2011.

Från verksamhetsberättelsen 2010
Nobelpriset i medicin
Uppvaktning av Dr Edwards i samband med Nobelpriset i medicin. Under hösten tillkännagavs att Dr Robert Edwards, ”fadern” till IVF-behandlingen, hade blivit tilldelad Nobels pris i medicin. I samband med prisutdelningen i december anordnade Barnlängtan, på initiativ av en medlem, ett luciatåg med IVF-barn och överlämnade en gåva som tack för hans insatser för ofrivilligt barnlösa


Föreningen har en Facebooksida, ett Instagramkonto och även en hemlig Facebookgrupp för personer som är drabbade av ofrivillig barnlöshet.

Källa:
Riksförbundet Ofrivillig Barnlöshet
Facebook och Instagram


⭐ Läs mer om Ofrivilligt Barnlösas Dag
Fler föreningar, organisationer och nätverk

Fler atiklar inom samma ämne

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.