villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Spädbarnsfonden

Vi bad Camilla Skoglund, stödsamordnare på Spädbarnsfonden, berätta om föreningen, det arbete de gör och stödet de ger.

Spädbarnsfonden är en religiöst och politiskt obunden ideell organisation. Till oss är alla välkomna, oavsett om barnet dog i magen, vid förlossningen eller som spädbarn. Vi stödjer familjer som har förlorat barn, samt deras anhöriga och personer i deras närhet som behöver stöd.

Våra mål är att minska antalet barn som dör i magen, under förlossningen samt under det första levnadsåret. Detta gör vi genom att dela ut forskningsmedel från vår forskningsfond. Vi vill förbättra bemötanden av familjer som mist barn. Det här gör vi bl.a. genom att åka ut och träffa vårdpersonal och prata om bemötande. Vi arrangerar också olika seminarier för vårdpersonal. Vi samarbetar med och utför påverkansarbete mot beslutsfattare och myndigheter. Våra budskap är grundade i fakta och forskning. Vi arbetar för våra medlemmar.

Den första kontakten – Minnespåsen

Den första kontakten de flesta föräldrar får med oss är via vår minnespåse. Det är en vit tygpåse som finns på alla förlossningsavdelningar i hela landet och delas ut av personalen där. Den finns även på några neonatalavdelningar, men vi vill nå fler. Vi är på väg in på t.ex. barnakuter och andra allmänpediatriska avdelningar. Det vanligast är alltså att man kommer i kontakt med oss via förlossningsavdelningen där man föder sitt barn. Vi skulle gärna önska mer kontakt med gynekologiska avdelningar. Främst för att kunna stötta personalen i hur man bemöter föräldrar som förlorat sitt barn även tidigare i en graviditet. Det är bland de svåraste, men också viktigaste, uppgifterna som vårdpersonalen har. Att ge stöd och omsorg när man förlorat sitt barn.

Tygpåsen innehåller kontaktuppgifter till oss i Spädbarnsfonden. Men kanske viktigast i initialskedet är det material som är tänkt att hjälpa föräldrarna att samla minnen av sitt barn. Det är ett avtryckskit för hand- och fotavtryck. Ett kort där man kan skriva in födelsedatum, längd, vikt samt göra ytterligare hand- och fotavtryck och klistra in en hårlock. I påsen finns även en checklista med saker som man kan och får göra med sitt barn. Till exempel bada barnet, klä på barnet egna kläder, man kan bjuda in släkt och vänner att få träffa barnet. Vi tipsar också om att man ska passa på att ta många fotografier.

Minnespåsen innehåller också två handgjorda mjukiselefanter. Den ena elefanten kan man lämna hos barnet och den andra kan man ta hem som minne. Elefanterna skänks till oss av en grupp frivilliga som virkar, stickar och syr elefanter och skickar till oss så vi kan lägga i minnespåsarna. Gruppen startades av en mamma som själv förlorat barn.

Ett sätt att ta avsked

Vår förhoppning och önskan är att minnespåsen ska vara ett verktyg för personalen att kunna hjälpa föräldrarna att själva samla minnen den korta tid de har tillsammans med sitt barn. Det är föräldrarna själva som ska göra hand- och fotavtryck eller klippa hårlock, det är föräldrarna själva som ska bada och klä sitt lilla barn. Minnespåsen blir ett sätt för föräldrar och personal att göra avskedet så bra som det bara går – tillsammans.

Vår minnespåse vänder sig till de föräldrar som förlorat sitt barn från graviditetsvecka 22 och uppåt. Det innebär dock inte att personal på t.ex. en gynekologisk avdelning kan ta till sig och använda idéerna från påsen. Man kan ju t.ex. göra hand- och fotavtryck även av mycket små barn. Här önskar Spädbarnsfonden få till en dialog med berörda avdelningar och de får gärna vända sig till oss för råd och hjälp.

Efter hemkomsten

När föräldrarna sedan kommer hem hoppas vi att de tar kontakt med oss i Spädbarnsfonden. Vi har 20 lokala distrikt runtom i landet. I de distrikt där vi har en distriktssamordnare och volontärer erbjuder vi t.ex. samtalsgrupper där man får träffa andra föräldrar som också förlorat barn. Om man blir medlem i Spädbarnsfonden kan vi erbjuda samtalsstöd enskilt av en stödperson via telefon eller mail, oavsett var i landet man bor. Många nydrabbade föräldrar vittnar om känslan av ensamhet, man vet ingen som är drabbad av detta. Det är en stark önskan hos många att få träffa och prata med andra som varit med som samma sak, som vet vad man pratar om. Detta kan vi erbjuda. Vi har även ett slutet samtalsforum på Facebook för föräldrar som förlorat barn. Det finns också ett slutet samtalsforum för anhöriga.

Under pandemin har vi istället för fysiska samtalsträffar erbjudit digitala samtalsträffar via Zoom – något som fungerat fint. Det gör också att man kan delta oavsett var i landet man bor. Vi hoppas kunna komma igång med våra fysiska träffar framöver men kommer även att fortsätta erbjuda Zoomträffar för de som föredrar det.

Det brukar arrangeras minnesstunder kring Allhelgona ute i distrikten. Alla som vill ha sitt barns namn uppläst under minnesstunden har fått maila in namnen i förväg.

Peer – to- peer-support

En gång per år arrangerar Spädbarnsfonden en familjehelg för medlemmarna. Då träffas vi över en helg, föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar och minns våra saknade barn. Vi erbjuder samtalsgrupper, aktiviteter för syskon, gemensam middag samt en minnesstund med ljuständning. Många fina kontakter knyts, nya bekantskaper görs. Det brukar bli en helg fylld av kärlek och skratt likväl som saknad och tårar. Många familjer återkommer år efter år till denna helg för att träffa gamla och nya vänner.

Alla volontärer som finns i vår verksamhet har själva förlorat barn. Det gäller även största delen av styrelse och kansli. Vår verksamhet bygger på att föräldrar stöttar föräldrar. Vi är inte professionella kuratorer, psykologer eller liknande. Det vi gör är peer-to-peer-support. Detta informerar vi våra nya medlemmar om. Vi försöker hjälpa till att lotsa föräldrar vidare till rätt instans då de känner att de behöver mer professionellt stöd.

//Camilla Skoglund – stödsamordnare

Länk till hemsida: Spädbarnsfonden

Facebook och Instagram

Fler atiklar inom samma ämne

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.