villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa
Tagg

äggfrysning

Äggfrysning

Kvinnor kan frysa sina ägg både av medicinska och sociala skäl. Behandlingen inför att frysa sina äggceller går till på samma sätt son inför en IVF behandling.

Vuxna människor

Ida är arkitekt, barnlös och i sin bästa ålder men sista tiden har den biologiska klockan börjat ticka.