villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa
Tagg

pgd

PGD – Preimplantorisk genetisk diagnostik

PGD innebär diagnostik av en genetisk sjukdom redan på embryostadiet innan graviditet har påbörjats. Metoden har funnits sedan drygt 30 år tillbaka och introducerades som ett alternativ till traditionell fosterdiagnostik för svåra ärftliga…