villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa
Tagg

Turners Syndrom

Turners syndrom har fått sitt namn av läkaren Henry Turner, USA. I slutet på 1930-talet beskrev han 7 unga kvinnor med låg produktion av könshormoner, kortvuxenhet och halsveck.

Vid Turners syndrom saknas hela eller delar av den ena könskromosomen. Denna X-kromosom bär på anlag för utveckling av äggstockar, produktion av könshormon, pubertetsutveckling och längdtillväxt. Om man saknar delar av kromosomen kallas det mosaik och man har då färre symptom.

Cirka 1 av 2500 levande födda flickor har Turnersyndromet men man vet att 1-2/100 graviditeter startar med avsaknad av en X-kromosom, vilket innebär att mer än 98 procent av alla dessa graviditeter leder till missfall.

Eggsagan

Sagan om ofrivillig barnlöshet där slutet inte är skrivit än, men som vi hoppas slutar lyckligt. Följ oss längs vägen, som startade redan 2009, men med många stopp & vändningar.

Mitt liv med Turners Syndrom

Fjorton år gammal fick jag beskedet att jag har Turners Syndrom. Skolsköterska hade fattat misstankar att något inte stämde eftersom jag var relativt kort och inte heller hade tillstymmelse till pubertet.  

Turners Syndrom

Cirka 1 av 2500 levande födda flickor har Turnersyndromet. Vid Turners syndrom saknas hela eller delar av den X-kromosom som bär på anlag för utveckling av äggstockar, produktion av könshormon, pubertetsutveckling och längdtillväxt.

Svenska Turnerföreningen

Svenska Turnerföreningen bildades 1990 och ska fungera som ett stöd och hjälp för medlemmarna. Föreningen ska bidra till att öka kunskapen hos vårdpersonal, barnomsorg och skola.