villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Femmis

Frivilligt ensamstående mammor som fått, eller planerar barn genom assisterad befruktning med donator.

Femmis, Frivilligt ensamstående mammor med insemination/IVF, är en ideell och obunden förening som bildades 2005. Idag har vi ett stadigt ökande medlemsantal och en aktiv och expanderande verksamhet. I föreningen finns barn i åldrarna 0-11 år och det föds ständigt fler!

Femmis består av kvinnor i olika stadier av processen att få/skaffa barn som ensamstående genom insemination/IVF – från de som funderar och ännu inte är färdiga med sitt beslut, till de som försöker bli gravida och de som redan har ett eller flera barn som kommit till på det här sättet. Medlemmarna är i åldern 25-50 år och spridda över hela landet, men med en koncentration till storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Barnlängtan gemensamt
Medlemmarnas livssituation varierar, liksom anledningarna till valet att bli ensamstående förälder genom assisterad befruktning med donator. Vissa har levt i relationer med någon som inte velat ha barn eller inte hittat rätt partner i tid, medan andra varit mer intresserade av barn än att ha en relation och valt ensamt föräldraskap i första hand. Gemensamt för oss alla på vår väg mot barn är dock att den kantats av längtan, reflektion, planering, förberedelser och funderingar på vad vi har att erbjuda ett barn, vilket ger goda förutsättningar för ett ansvarsfullt och gott föräldraskap till våra välkomna barn.

I Femmis finns möjlighet att få råd och stöd, ta del av information och känna tillhörighet och gemenskap med andra i samma situation. Föreningen kan fungera som ett stöd genom hela processen, från den första tidens funderingar om hur man väljer klinik eller hur ett ägglossningstest fungerar till de senare frågorna om hur det är att leva som ensamstående med barn eller hur man berättar på förskola eller skola om sitt barns tillkomst.

Femmis medlemmar planerar, försöker eller har fått barn genom insemination eller IVF med donator. Eftersom ensamstående inte har rätt till assisterad befruktning i Sverige måste våra medlemmar åka utomlands för att få hjälp att bli gravida. Vanligast är att man åker till Danmark, Finland och Lettland men även andra länder förekommer.

Femmis syften
Föreningen Femmis syften är: att fungera som ett nätverk för medlemmarna och deras barn, att skapa möjligheter för barnen att träffa andra barn med liknande bakgrund, att samla och sprida information om frågor som rör ensamståendes rätt att få och leva med barn, att verka för att assisterad befruktning ska bli tillgänglig för ensamstående i Sverige samt att verka för öppenhet kring frågor som rör insemination och barnens tillkomst.

www.femmis.se

Fler atiklar inom samma ämne

Det går inte att kommentera.