villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Förkortningar A – Ö

Vad betyder alla förkortningarna?

AID Artificial insemination by donor, (donatorsinsemination)

AIH Artificial insemination by husband, (makesinsemination)

BF beräknad förlossning

BIM Beräknad Icke Mens

BM Barnmorska

CD Cykeldag

ET Embryo Transfer, (återföring av ägg)

FET Frosen Embryo Transfer, (återföring av ett ägg som varit i frysen)

FSH Follikelstimulerande hormon som påverkar äggblåsans tillväxt

GS Gestational surrogacy, (använda donerade ägg vid surrogat)

hCG humant choriongonadotropin, (utsöndras från moderkakan och mäts vid graviditetstest redan 8-10 dagar efter utebliven menstruation)


HSG  hysterosalpingografi, (röntgenundersökning av insidan av äggledarna och livmoderhålan)

ICSI mikroinjektionsteknik, (en spermie förs in i ägget via en nål)

IE  Internationell enhet (den dos som hormonerna tas i

IF  Intended father, (tilltänkt pappa)

IM  Intended mother, (tilltänkt mamma)

IP  Intended parents, (tilltänkta föräldrar)

IVF In vitro fertilizatio (provrörsbefruktning)

LH  luteiniserande hormon, (framkallar ägglossningen)

MA  Missed Abortion, (missfall där fostret inte stöts ut av kroppen direkt)

MF  Missfall.

MVC Mödravårdscentral

OHSS  Overiellt hyperstimuleringssyndrom (överstimulering)

OPU  Ovum Pick-Up, (äggplockning vid IVF)

PCO  polycystiska ovarier  (äggstockar med många små omogna äggblåsor)

PESA  Percutaneous Epididymal Aspiration (befruktningsdugliga spermier sugs ur bitestikeln med tunn nål)

RD  Ruvardag.

RUL  Rutinultraljud

SM Surrogatmamma

TD  Testdag då man gör graviditetstestet.

TESA Testicular Sperm Aspiration  (befruktningsdugliga spermier sugs ur testikeln med tunn nål)

TESE  Testicular Sperm Extractation (se TESA, fast ingreppet sker medan mannen är sövd)

TS Traditional surrogacy, (använda egna ägg vid surrogat)

TUL  Tillväxtultraljud

UL Ultraljud

VUL Vaginalt ultraljud

ÅF  är samma sak som ET fast på svenska, återinföring

ÄL Ägglossning

ÄP Äggplockning

Källor: Riksförbundet Ofrivillig Barnlöshet & 1177

Fler atiklar inom samma ämne

Det går inte att kommentera.