Barnlängtan

Författare: Ellinor Wikman
Språk: Svenska
Utgiven: 2020-01-22
ISBN: 9789178512140
Förlag: BoD
Antal sidor: 112

Följ oss på en resa mellan hopp och förtvivlan. Jag måste opereras akut. Efter operationen får jag veta att jag lider av sjukdomen endometrios. Är det därför det är svårt att bli gravid?

Vi genomgår flera IVF-försök och en äggdonation i Prag. Följ oss i vår kamp om att få hålla vårt efterlängtade barn i vår famn.


⭐ Ellinor har bloggat på 1177.se

⭐ Fler böcker hittar du under boktips

Endometriosbarnlängtan
Comments (0)
Add Comment