Efterlysning!

Deltagare sökes till studie om ofrivillig barnlöshet & kraftig övervikt hos kvinnor

Har du upplevt ofrivillig barnlöshet till följd av kraftig övervikt eller är du en kvinna med normalvikt som tidigare fött barn? Är du mellan 20-38 år? Vill du då vara med i en forskningsstudie om ofrivillig barnlöshet och kraftig övervikt?

Läs mer om forskningsstudien: Längtan efter ett barn- en experimentell studie om ofrivillig barnlöshet och kraftig övervikt hos kvinnor 

Forskningsstudien leds av Institutionen för kvinnor och barns hälsa, Uppsala Universitet

Ofrivillig Barnlöshet
Comments (0)
Add Comment