villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa
Tagg

Adoption

Det finns nationella och internationella adoptioner. Vanligast är internationell adoption och i Sverige har vi två adoptionsförmedlingar, Adoptionscentrum och Barnen framför Allt.
De flesta adoptioner som sker nationellt är så kallade närstående adoptioner. Att adoptera betyder att du blir barnets nya föräldrar och vårdnadshavare och man kan aldrig upphäva en adoption. Enligt svensk lag får sambor, gifta par och ensamstående adoptera och du måste vara över 18 år.

En blogg om att adoptera

Efter fem års längtan fann vi vår dotter i Taiwan. Våren 2022 fick hon en lillebror. Följ med på vår resa. I bloggen finns humor, svärta - och vardagen i mitten. Välkommen.

Adoptionsförmedlingar

Adoption kan vara ett sätt att ge ett barn en ny familj. I Sverige har vi idag två adoptionsförmedlingar. Barnets bästa ska vara vägledande i alla delar av det internationella adoptionsarbetet.

Flickan från andra sidan havet

Flickan från andra sidan havet är en berättelse om djup saknad och förtvivlad längtan, något som många barn som inte lever med sina biologiska föräldrar kan känna igen sig i.

MRKH (Mayer-Rokitansky-Küster-Hauster-syndrom)

1 på 5000 flickor föds med Mayer-Rokitansky-Küster-Hauster-syndrom (MRKH) vilket motsvarar ungefär 10-12 flickor per år i Sverige. Det innebär att man saknar livmoder, äggledare och stora delar av slidan.

Adoption

Det finns nationella och internationella adoptioner, vanligast är att man adopterar internationellt. De flesta adoptioner som sker nationellt är så kallade närstående adoptioner.

Resan mot syskon

I den här bloggen kan du bl.a. följa vår adoptionsresa mot ett syskon men det är också ett sätt att sprida kunskapen om adoption.

Heddas Dagbok

Bloggen handlar i de tidigare inläggen en hel del om ofrivillig barnlöshet, eftersom jag har önskat mig barn i över 10 år. I mars 2012 adopterade vi en dotter i förskoleåldern från ett afrikanskt land. En mycket speciell resa.

Helgas Dagbok

Från mörker till ljus: En dagbok som förr handlade om sorgen över att vara barnlös, och frustrationen över att gång på gång misslyckas med IVF.