villhabarn.se
villhabarn.se - för ofrivilligt barnlösa

Adoption

Vem får adoptera?

Enligt svensk lag får du som har fyllt 18 år adoptera. Det finns ingen övre åldersgräns för att få adoptera. Makar och sambor måste som huvudregel adoptera gemensamt. En make eller sambo kan däremot få adoptera den andre makens eller sambons barn. Du som är ensamstående kan adoptera på egen hand.
Om du vill adoptera ett barn inom Sverige krävs ett beslut från tingsrätten och ansökan om adoption får göras av den eller de som vill adoptera. Vid en adoption upphör de rättsliga banden och rätten till arv mellan den adopterade och de biologiska föräldrarna och adoptivbarnet har samma juridiska rättigheter som ett biologiskt barn. En adoption kan bara upphöra vid omadoption, det vill säga adoption av någon som är adopterad.

Internationell adoption

Vanligast är internationell adoption och i Sverige har vi två adoptionsförmedlingar, Adoptionscentrum och Barnen framför Allt.
Det måste vara ordentligt utrett av myndigheter i barnets ursprungsland att barnet inte kan tas om hand av sin familj eller en annan familj, innan en adoption kan bli aktuell. Olika länder har olika krav och rutiner, till exempel vad gäller åldersgränser och civilstånd för att få adoptera. Kontakta adoptionsorganisationerna för mer information.

Nationell adoption

Vid nationell adoption är närståendeadoptioner vanligast förekommande. Närståendeadoption är adoption av ett barn till en make, registrerad partner eller sambo. Här ingår styvbarnsadoptioner, barn födda i ett samkönat äktenskap, registrerat partnerskap eller samboskap.
En nationell adoption kan också vara att ett familjehem adopterar ett barn som under en tid varit placerat hos dem eller ett spädbarn som föräldrar har lämnat för adoption.
Samtidigt som antalet internationella adoptioner går ner i antal så ökar antalet nationella adoptioner av barn som tillkommit genom surrogatarrangemang i utlandet

Källa:
Nationell Adoption – Handbok för socialtjänsten, utgiven av Socialstyrelsen
Sveriges domstolar
Information om processen för internationell adoption: 1177.se/adoption


Frågor och svar om familjehem, vårdnadsöverflyttning och nationell adoption

Adoptionsförmedlingar

Fler atiklar inom samma ämne

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.